Polityka Prywatności na stronach CM InnoMed

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://centruminnomed.pl.

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: CM InnoMed Sp. z o.o. ul. Akademicka 48A; 18-400 Łomża (Podlaskie)

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: recepcja@centruminnomed.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • przyjmowanie i obsługa wizyt medycznych
 • prowadzenie e-Konsultacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

2. Ochrona Twoich Danych

Administrator stosuje metody ochrony danych według obecnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Transmisja jest szyfrowana. Regularnie aktualizuje wszelkiego rodzaju oprogramowanie, wykorzystywane przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych i wykonywania kopi zapasowych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest: Agnieszka Milewska-Kranc - kontakt elektroniczny: iod@centruminnomed.pl

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • podmioty medyczne

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości, utrzymaniu dokumentacji medycznej).

4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w powyższym punkcie wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rekrutacyjnego. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies - Polityka Cookies.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie ze stron www jednakże na obecną chwilę prawdopodobnie nie będzie to zauważalne.

Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, logopeda, neurologopeda, alergolog, fizjoterapeuta,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, proktolog, alergologia Łomża, rehabilitant