Bezpłatne otrzymanie dokumentacji medycznej

Bezpłatne otrzymanie dokumentacji medycznej

W Centrum InnoMED jesteśmy odpowiedzialni za zebraną przez nas dokumentację medyczną i dbamy o jej bezpieczeństwo. Chronimy ją przed dostępem osób niepożądanych.

Każdy pacjent ma prawo do otrzymania swojej dokumentacji bezpłatnie.

Bezpłatnie może otrzymać ją także przedstawiciel ustawowy pacjenta (jednakże nie osoba upoważniona przez pacjenta - ona musi opłacić jej otrzymanie).

Otrzymanie dokumentacji za darmo dotyczy jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.
A więc przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona już tylko ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.

Prowadzimy wewnętrzny rejestr udostępnianej dokumentacji medycznej.

Zachęcamy do wypełnienia poniższego "Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej" w celu usprawnienia procesu otrzymania dokumentacji. Jednocześnie informujemy, że nie jest to wymóg konieczny a jedynie pomoc dla pracowników Centrum w jeszcze szybszym rozpatrzeniu państwa prośby.

Do pobrania: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


Opłaty za kolejne otrzymanie dokumentacji medycznej cena brutto
1 strona wyciągu albo odpisu 12,00 zł
1 strona kopii albo wydruku 0,42 zł
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,40 zł
   
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 1 września 2022
Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/


(1) Nowe przepisy obowiązują od 4 maja 2019 r. (tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730).
http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/dokumentacja-medyczna-w-zycie-weszly-wazne-zmiany,661.html

(2) Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001318/U/D20171318Lj.pdf (PDF, ~632kB)

Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, logopeda, neurologopeda, alergolog, fizjoterapeuta,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, proktolog, alergologia Łomża, rehabilitant