Cennik badań diagnostycznych w Centrum Medycznym InnoMED

Aktualny dnia: 31 stycznia 2020

Jeśli chcemy odnaleźć konkretne badanie proszę użyć w przeglądarce
skrótu Ctrl+F i wpisać jego nazwę.

Nr

Nazwa podstawowa badania

Cena

Wynik
(dni robocze)

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

1

Mocz – badanie ogólne

7,50

1

2

OB

6,50

1

3

Morfologia krwi pełna z rozmazem automatycznym

10,50

1

5

Rozmaz krwi manualnie

9,50

1

85

Retikulocyty

12,00

1

87

Płytki krwi (PLT)

12,00

1

6

PT (INR)/ wskaźnik Quicka (czas krwawienia i krzepnięcia)

9,50

1

7

APTT (czas krwawienia i krzepnięcia)

9,50

1

8

Fibrynogen

11,00

1


Układ krzepnięcia = INR + APTT + Fibrynogen9

D-dimer, ilościowo

43,00

1

10

Glukoza

7,00

1

11

Elektrolity (Sód i potas)

12,00

1

12

Sód (Na)

7,00

1

13

Potas (K)

7,00

1

14

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

18,00

1

15

Cholesterol całkowity

6,50

1

16

Cholesterol HDL

7,50

1

17

Cholesterol LDL

9,50

2

18

Trójglicerydy

7,00

1

19

Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,Bilirubina,GGTP)

27,00

1

20

ALT/GPT

7,00

1

21

AST/GOT

7,00

1

22

Fosfataza zasadowa/ALP

6,50

1

23

Bilirubina całkowita

6,50

1

24

Bilirubina związana (bezpośrednia)

7,50

2

25

Bilirubina wolna = całkowita = związana

7,50

2

26

GGTP

9,00

1

27

Cholinoesteraza

9,00

4

28

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

10,00

1

30

Lipaza

17,00

2

31

Amylaza inaczej Diastaza w surowicy

11,00

1

32

Mocznik

8,00

1

33

Kreatynina

8,00

1

34

Klirens kreatyniny

18,00

1

35

Cystatyna C

53,00

7

36

Kwas moczowy

8,00

1

37

Białko całkowite

8,00

1

38

Albumina

12,00

2

39

Proteinogram (+ białko całkowite)

30,00

5

40

Żelazo (Fe)

8,00

1

41

Ferrytyna

26,00

2

42

Wapń całkowity (Ca)

8,00

1

44

Chlorki

7,00

2

45

Fosfor nieorganiczny (P)

10,00

1

46

Magnez (Mg)

8,00

1

244

Makroproteiny (na czczo!) (choroby reumatyczne, GGP, nowotwory i gruźlica płuc)

24,00

4

BADANIE KAŁU

48

Adenowirusy w kale

33,00

4

50

Kał – badanie ogólne

13,00

2

51

Kał – resztki pokarmowe

12,00

2

52

Kał na pasożyty i cysty lamblii

13,50

2

53

Owsiki – wymaz parazytologiczny

11,50

2

54

Kał – G. lamblia met. ELISA (białka GSA do wykrycia lamblii)

28,00

2

55

Kał – krew utajona (bez diety)

16,00

2

57

Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn. , próbki z 3 dni następujących po sobie codziennie)

135,00

10

1252

Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella

45,00

4

58

Kał – rota i adenowirusy – przy grypie żołądkowej

30,00

3

59

Kał – norowirusy – przy grypie żołądkowej

90,00

5

402

Kał – Helicobacter Phylori antygen

33,00

1-4

583

Cryptosporidium parvum, Gardia lamblia, antygen w kale met. Immunochromatograficzną

80,00

4

3194

Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale

62,00

3

3217

Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)

78,00

18

3232

KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

450,00

18

3234

Badanie kału – pasożyty jelitowe

30,00

6

3235

Kał – hodowla w kierunku nicieni

56,00

18

3236

Kał – pasożyty tropikalne

56,00

18

3239

Kryptosporydioza (oocysty w kale)

65,00

18

3763

Zonulia

370,00

28

PASOŻYTY Z KRWI

482

Bąblowica IgG

83,00

10

483

Bąblowica met. Western-blot

340,00

14

485

Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy met. ELISA

100,00

14

3210

Giardia lamblia IgA

60,00

5

487

Bąblowica met. Wester blot

340,00

18

697

Wągrzyca IgM met. Wester blot

274,00

18

698

Tasiemiec IgG met. ELISA

67,00

10

875

IgE sp. P1

40,00

3-6

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

55,00

10

3165

Włośnica

300,00

18

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

61

CRP, ilościowo

15,00

1

63

Prokalcytonina ilościowo

88,00

1

65

ASO, ilościowo

16,00

1

67

RF, ilościowo

16,00

2

69

Odczyn Waalera-Rosego

16,00

2

70

Anty-CCP

85,00

3

256

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)

45,00

7

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

75

CK (kinaza keratynowa lub CPK)

9,00

1

76

CK-MB, aktywność

22,00

2

79

Troponina T

39,00

2

80

Mioglobina

45,00

2

81

NT pro-BNP

97,00

2

82

BNP

153,00

10

83

Homocysteina

60,00

4

274

Lipoproteiny (na czczo!)

100,00

10

HEMATOLOGIA

85

Retikulocyty

12,00

1

87

Płytki krwi

12,00

1

SEROLOGIA

90

Grupa krwi

43,00

7

91

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną

75,00

21

92

Grupa krwi z karta identyfikacyjną

43,00

21

94

P/c. odpornościowe

35,00

7

95

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

45,00

2

876

Badanie serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” (na czczo!)

160,00

24

879

Badanie serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” (na czczo!)

160,00

24

986

P/c. odpornościowe identyfikacja

250,00

15

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

100

TSH

23,00

1

101

FT4

24,00

1

102

FT3

24,00

2

103

T4

25,00

2

104

T3

25,00

2

105

Anty-TPO (ATPO)

32,00

2

106

Anty-TG

32,00

2

107

P/c. p. receptorom TSH / inaczej przeciwciała TRAB

77,00

2

108

Tyreoglobulina

33,00

10

3345

Odwrotna trójjodotyrotonina (rT3)

160,00

10

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

110

FSH otymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego

27,00

2

111

LH optymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego

27,00

2

112

Estradiol – estrogen (E2)

27,00

2

113

Progesteron – estrogen

27,00

2

114

Prolaktyna (PRL)

27,00

2

3353

Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)

40,00

2

3354

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)

78,00

2

116

Beta – HCG (ciąża oraz wykrywanie guzów jąder)

27,00

2

117

HCG wolna podjednostka beta

45,00

3

118

Estriol wolny (dla kobiet w ciąży)

33,00

3

119

PAPP-A

50,00

4

120

Prisca – raport – specjalne zlecenie z danymi z USG

76,00

5


PRISCA 1 (8-13tydz)

171,00PRISCA 2 (14-22tydz)

170,00


121

DHEA SO4

45,00

2

122

DHEA ( na czczo!)

45,00

7

123

Androstendion

45,00

10

124

Testosteron

26,50

2

125

Testosteron wolny (na czczo!)

65,00

10

126

SHBG

42,00

2

127

17 – hydroksyprogesteron

42,00

10

130

Kariotyp

350,00

21

131

Cytologia ginekologiczna

23,00

7

132

Biocenoza pochwy

18,00

3

136

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

90,00

7

137

AMH (na czczo!)

191,00

14

138

Inhibina B (na czczo!)

212,00

14

139

Makroprolaktyna

129,00

7

3320

HCG całkowite

35,00

4

3321

Wolna podjednostka beta(KRYPTOR) (1 i 2 trymestr ciąży)

135,00

8

3322

PAPP-A(KRYPTOR) 1 trymestr ciąży – ocena wad chromosomalnych płodu

135,00

8

3323

FMF OCENA WAD CHROMOSOMALNYCH

135,00

8

3329

INHIBINA A

250,00

25

3338

PIGF (KRYPTOR) 1 trymestr ciąży

320,00

7

3342

Dihydrotestosteron (DHT) (na czczo!)

127,00

40

3343

Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych

127,00

30

3350

Wazopresyna

225,00

17

140

Transferyna

26,00

4

141

Witamina B12

28,00

1

3184

Witamina B3 (witamina PP)

230,00

21

142

Kwas foliowy

33,00

2

143

Erytropoetyna

50,00

7

144

TIBC

15,00

1

145

UIBC

24,00

1

3754

Kwas metylomalonowy

300,00

21

3901

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej

380,00

18

3904

Test EMA

350,00

12

3908

Elektroforeza hemoglobin

320,00

21

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

150

Hemoglobina glikowana met. HPLC

22,00

1

152

Fruktozamina

55,00

21

153

Insulina

29,00

2

154

C-peptyd (na czczo!)

41,00

4

156

P/c.p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)

87,00

30

157

P/c.p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo

100,00

15

(testy na obciążenie glukozą wykonywane są do godziny 8:00 rano)

950

Test obciążenia glukozą (2 pkt, 50g, 0 i 1h)

16,00

1

951

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0,1 i 2h)

23,00

1

953

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h)

15,00

1

954

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h)

15,00

1

955

Test obciążenia glukozą (3pkt,50g, 0,1 i 2h)

22,00

1

956

Test obciążenia glukozą (2PKT,75G,0 i 1h)

15,00

1

957

Test obciążenia glukozą (4pkt, 50g, 0,1,2 i 3h)

26,00

1

(testy na obciążenie glukozą wykonywane są do godziny 8:00 rano)

960

Profil glukozy po posiłku (2pkt,0 i 1h po posiłku)

12,00

1

961

Profil glukozy po posiłku (3pkt,0, 1 i 2h po posiłku)

22,00

1

962

Profil glukozy po posiłku (2pkt,0 i 2h po posiłku)

12,00

1

3349

Glukagon (na czczo!)

250,00

21

3872

MODY 2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa

900,00

21

3873

MODY 3 – cukrzyca

900,00

21

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

160

Parathormon (na czczo!)

32,00

2

161

Kalcytonina

40,00

5

162

Osteokalcyna (na czczo!)

61,00

4

163

Fosfataza kwaśna

12,00

4

164

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

45,00

4

165

C-telopeptyd kolagenu typu I (na czczo!)

115,00

8

166

Pyrylinks D w moczu (dyzoksypirydynolina)

122,00

4

167

Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

180,00

7

168

Witamina D3 metabolit 25(OH)2

55,00

1

3697

PICP

125,00

15

INNE HORMONY I METABOLITY

170

ACTH

28,00

4

171

Kortyzol

28,00

4

172

Kortyzol z DZM

33,00

14

881

Kortyzol - rytm dobowy

51,00

4

3356

Kortyzol – Kortyzol – test hamowania dexametazonem

28,00

4

173

17-hydroksykortykosteroidy w DZM

66,00

10

174

17-ketosteroidy w DZM

60,00

10

175

Aldosteron (na czczo!)

45,00

2

176

Aldosteron w DZM

50,00

14

177

Aktywność reninowa osocza

82,00

30

178

Enzym konwertujący angiotensynę

200,00

21

179

Dopamina w DZM

90,00

18

181

Katecholminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC

212,00

28

183

Metoksykatecholaminy w DZM

159,00

16

184

Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM

106,00

10

185

Kwas wanilinomigdałowy w DZM

55,00

14

186

Chomogranina A

130,00

20

188

Renina

123,00

9

189

Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA

140,00

20

190

Hormon wzrostu

29,00

3

191

IGF-BP3

77,00

12

192

IGF-1 Somatomedyna akromegalia i gigantyzm, karłowatość

77,00

4

193

Gastryna

77,00

10

194

Leptyna

93,00

30-90

3326

sFIt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1

162,00

10

3327

PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu

162,00

10

3328

Indeks (sFIt-1/PIGF)

225,00

10

3719

Alfa – 1 mikroglobulina w moczu

159,00

7

3722

Amyloid A

170,00

14

3723

Alfa – 2 makroglobulina

68,00

9

3751

FIBROTEST BADANIA

130,00

7

3651

FIBROTEST

350,00

7

3752

FIBRO MAX BADANIA

150,00

10

3652

FIBRO MAX (na czczo!)

610,00

10

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

do BRCA1 i BRCA2 – świadoma zgoda i skierowanie

198

ROMA

132,00

10

199

HE4

97,00

4

200

PSA całkowity – rak prostaty

27,00

1

3700

PSA panel

62,00

2

201

PSA wolny

38,00

2

203

Fosfataza kwaśna sterczowa

14,00

2

204

CEA

32,00

2

205

AFP – Białko podstawowe

34,00

2

206

CA 125

34,00

2

207

CA 15-3

34,00

2

208

CA 19-9

34,00

2

209

TPS – białko

74,00

30

210

SCC – Ag

79,50

3

211

CYFRA 21-1

61,00

14

212

CA 72-4

61,00

7

213

Beta-2-mikroglobulina

34,00

7

214

Beta – 2 – mikroglobulina w moczu

56,00

10

215

BRCA 1 met. Biologii molekularnej

297,00

20

896

BRCA 2 met. Biologii molekularnej

230,00

20

893

PALB2 met. Biologii molekularnej

250,00

20

3857

Pakiet BRCA 1, BRCA2 met. Biologii molekularnej

470,00

20

3858

Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. Biologii molekularnej

650,00

20

217

P/c. onkoeuronalne et. IIF

345,00

18

218

S100

66,00

10

219

NSE

55,00

10

584

Kalprotektyna w kale

162,00

16

589

M2-PK w kale

210,00

18

590

Laktoferyna w kale

181,00

35

895

CHECH2

300,00

25

3818

Septyna 9

750,00

14

3898

TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy

135,00

Max. 2mc

3899

PCA 3 w moczu

2000,00

24

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

222

Czas trombinowy

24,00

2

224

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

95,50

7

225

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

95,50

15

226

Czynnik krzepnięcia VII, aktywność

95,50

15

227

Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność

95,50

15

228

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

95,50

15

229

Czynnik krzepnięcia X, aktywność

95,50

15

230

Czynnik krzepnięcia XI, aktywność

95,50

15

231

Czynnik krzepnięcia XII, aktywność

95,50

15

233

Czynnik von Wilebranda

80,00

17

3373

Czynnik von Wilebranda – aktywność

95,00

17

235

Antytrombina III, aktywność

45,00

4

237

Białko C aktywność

55,00

4

238

Białko S wolne

70,00

10

239

Czynnik V Leiden (met. PCR)-jakościowo

286,00

15

240

Mutacja 20210 G-A genu protrombiny

286,00

20

241

Termolabilny wariant MTHFR

286,00

15

242

FDP – produkty degradacji fibrynogenu

50,00

5

3368

Odporność na aktywne białko C

74,00

10

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

245

Immunoglobuliny IgG,IgM,IgA

97,00

4

246

IgG

33,00

4

247

IgM

33,00

4

248

IgA

33,00

4

3830

IgD

110,00

35

249

Dopełniacz, składowa C-3c

45,00

10

250

Dopełniacz, składowa C-4

45,00

10

251

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

98,00

18

252

HLA – B27

117,00

12

253

Kompleksy immunologiczne (na czczo!)

117,00

10

254

Alfa-1-antytrypsyna

90,00

14

255

Alfa-1-antytrypsyna w kale

45,00

4

257

Ceruloplazmina

45,00

10

258

Hamptoglobina

32,00

10

259

C1 inhibitor, aktywność

115,00

24

260

C1 inhibitor, stężenie

70,00

18

261

Łańcuchy lekkie kappa

106,00

12

262

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

106,00

12

263

Łańcuchy lekkie lambda

106,00

12

264

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

106,00

12

3246

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy

160,00

7

266

Immunofiksacja

151,00

12

267

Immunofiksacja w moczu

151,00

12

268

Proteinogram białek moczu

95,00

12

274

Lipoproteiny

100,00

7

877

Tryptaza

120,00

20

3250

Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda

160,00

10

3258

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy

85,00

10

3259

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

85,00

10

BADANIA Z MOCZU

275

Białko w DZM

7,00

1

277

Wapń w DZM

7,00

1

278

Fosfor w DZM

7,00

1

279

Magnez w DZM

7,00

1

280

Mocznik w DZM

7,00

1

282

Kwas moczowy w DZM

7,00

1

283

Sód i potas w DZM

11,00

1

284

Chlorki w DZM

7,00

1

285

Białko w moczu

7,00

1

286

Glukoza i ketony w moczu, jakościowo

7,00

1

287

Wapń w moczu

7,00

1

288

Fosfor w moczu

7,00

2

289

Magnez w moczu

7,00

1

290

Mocznik w moczu

7,00

2

291

Kreatynina w moczu

7,00

1

292

Kwas moczowy w moczu

7,00

1

293

Sód i potas w moczu

11,00

1

294

Chlorki w moczu

7,00

1

295

Amylaza w moczu (diastaza w moczu)

9,00

1

296

Mikroalbuminuria w DZM

29,00

4

299

Mikroalbuminuria w moczu

29,00

4

577

Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS

250,00

14

3247

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu

160,00

7

3270

Albumina w moczu

29,00

4

3905

Porfobilinogen w DZM

220,00

14

INFEKCJE

300

HBs antygen (czy jest nosicielem)

30,00

2

301

HBs przeciwciała (czy jest odporność)

38,00

2

302

HBe antygen

45,00

4

303

HBe przeciwciała

45,00

4

304

HBc przeciwciała całkowite

45,00

4

305

HBc przeciwciała IgM

45,00

10

306

HBV met. PCR ilościowo

470,00

24

307

HBV met. PCR jakościowo

200,00

15

310

HCV przeciwciała (czy jest odporność)

37,00

1

311

HCV met. PCR ilościowo

230,00

24

312

HCV met. PCR jakościowo

180,00

12

313

HCV met. PCR genotypowanie

318,00

12

317

HAV przeciwciała całkowite

66,00

5

318

HAV przeciwciała IgM

66,00

4

320

HIV Ag/Ab (czy jest nosicielem)

40,00

2

321

HIV test potwierdzenia met. Western-blot

224,00

7

322

HIV met.PCR ilościowo

430,00

15

324

HTLV I/II przeciwciała

202,00

12

332

FTA

56,00

10

333

Kiła, FTA ABS IgG

85,00

10

334

Kiła, FTA ABS IgM

85,00

10

336

VDRL – test lateksowy

15,00

1

338

Kiła przeciwciała łącznie IgG i IgM

20,00

5

339

Toksokaroza

325,00

20

340

Toksoplazmoza IgG (przewlekła)

34,00

1

341

Toksoplazmoza IgM (ostra)

34,00

1

342

Toksoplazmoza IgA (ostra)

66,00

21

343

Toksoplazmoza IgG awidność

85,00

7

344

Toksoplasma gondii met. PCR jakościowo

212,00

15

345

Różyczka IgG

36,00

2

346

Różyczka IgM

45,00

2

348

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgG

339,00

18

349

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgM

339,00

18

350

CMV IgG

34,00

2

351

CMV IgM

45,00

2

352

CMV IgG awidność

87,00

7

353

CMV met.PCR ilościowo

371,00

15

354

CMV met.PCR jakościowo

165,00

12

355

HSV IgG jakościowo

47,00

7

356

HSV IgM jakościowo

47,00

7

358

HSV met.PCR jakościowo

182,00

12

359

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgA

339,00

18

360

EBV IgG

45,00

7

361

EBV IgM

45,00

7

362

Mononukleoza zakaźna, jakościowo

24,00

1

363

EBV met,PCR, ilościowo

424,00

15

364

EBV met.PCR, jakościowo

191,00

12

365

EBV EA IgM

55,00

10

366

EBV EA IgG

55,00

10

367

Mycoplasma hominis – jakościowo PCR

170,00

10

370

Mycoplasa pneumoniae IgG

47,00

7

371

Mycoplasma pneumoniae IgM

47,00

7

373

Mycoplasma pneumoniae met.PCR

172,00

15

379

Mycoplasma genitalium met.PCR

160,00

12

380

Chlamydia pneumoniae IgG

45,00

7

381

Chlamydia pneumoniae IgM

45,00

10

382

Chlamydia pneumoniae IgA

58,00

14

3112

Chlamydia pneumoniae IgA IIF

45,00

5

3113

Chlamydia pneumoniae IgG IIF

45,00

5

3114

Chlamydia pneumoniae IgM IIF

45,00

5

384

Chlamydia pneumoniae met.PCR, jakościowo

150,00

14

386

Chlamydia trachomatis IgG

47,00

7

387

Chlamydia trachomatis IgM

47,00

7

388

Chlamydia trachomatis IgA

56,00

14

3115

Chlamydia trachomatis IgA IIF

56,00

5

3116

Chlamydia trachomatis IgG IIF

56,00

5

3117

Chlamydia trachomatis IgM IIF

56,00

5

391

Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo

140,00

10

392

Meisseria gonorrhoeae (rzeżączka)

130,00

10

393

Ureaplasma urealyticum

170,00

10

396

HPV

148,00

10

397

HPV mRNA

320,00

28


Helicobacter faza ostra poniżej 8tyg,przewlekła powyżej 8tyg398

Helicobacter pylori, test oddechowy

280,00

10

400

Helicobacter pylori IgG

33,00

5

401

Helicobacter pylori IgA

33,00

10

402

Helicobacter pylori w kale, antygen

33,00

4

403

Helicobacter pylori IgM (na czczo!)

50,00

18

405

Krztusiec IgG

50,00

7

406

Krztusiec IgM

50,00

7

407

Krztusiec IgA

50,00

10

409

Pneumocystis carinii IgG +IgM

127,00

14

414

Grypa typu A IgG

106,00

21

415

Grypa typu A IgM

106,00

21

416

Grypa typu B IgG

106,00

21

417

Grypa typu B IgM

106,00

21

426

Paragrypa typ 3 IgG

76,00

14

420

Odra IgG

76,00

15

421

Odra IgM

76,00

15

422

Ospa IgG

76,00

15

423

Ospa IgM

76,00

14

424

Świnka IgG

76,00

15

425

Świnka IgM

76,00

15

427

Grypa typu A i B antygeny

57,00

2

428

Grypa typu AH1N1

265,00

3

430

Borelioza IgG

33,00

2

431

Borelioza IgM

33,00

7

432

Borelioza IgG met. Western-blot

120,00

5

433

Borelioza IgM met. Western-blot

120,00

5

434

Borelia burgdorfferii

155,00

15

435

Brucelloza IgG

67,00

18

436

Brucelloza IgM

67,00

18

437

Brucelloza (odczyn zlepny i OWD)

297,00

18

438

TBE,IgM

68,00

10

3584

TBE, IgG

120,00

10

439

Panel infekcji odkleszczowych jakościowo

600,00

24

440

Listerioza

72,00

7

448

Yersina spp IgG, IgM, IgA

200,00

30

454

Salmonella spp. IgG, IgM, IgA

210,00

14

459

Parwowirus B19 IgG,IgM

76,00

10

464

Coxackie wirusy przeciwciała

170,00

14

466

RSV

46,00

18

467

RSV,IgM,

46,00

18

468

Coxackie typ A I B IgG

80,00

18

469

Coxackie typ A i B IgM

80,00

18

472

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA)

350,00

6

476

Tężec IgG

233,00

21

480

Toksokaroza IgG

55,00

7

482

Bąblowic IgG

83,00

10

483

Bąblowica

340,00

14

484

Czerwonka pełzakowata IgG

133,00

10

485

Gardia lamblia IgM i IgG w surowicy

100,00

14

487

Bąblowica

340,00

18

488

Cryptococcus neoformans

117,00

5

489

Candida – antygen krążący

191,00

14

496

Aspergillus – antygen krążący

232,00

14

497

Toksoplazmoza gondi., przeciwciała IgG i IgM

55,00

1

499

HBs antygen, test potwierdzenia

55,00

10

583

Cryptosporidium parvum, Gardia lamblia, antygen w kale

80,00

4

584

Kalprotektyna w kale

162,00

18

697

Wągrzyca IgM

274,00

18

698

Tasiemiec IgG

67,00

10

1327

Test Quantiferon TB

236,00

21

1335

Gruźlica – T-SPOT TB

260,00

5

1357

Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL,OXA-48

164,00

6

1358

Karbapenemazy – KPC, MBL, OXA48

375,00

6

1359

VRE – gen oporności Van A, Van B

375,00

6

3101

Babesia spp. Parazytemia

118,00

21

3102

Filarioza

118,00

15

3105

Boreliozam, IgM w kompleksach immunologicznych

140,00

15

3106

Bolerioza, IgG w kompleksach immunologicznych

140,00

15

3107

Panel koinfekcji w boreliozie IgG

370,00

20

3108

Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter.IgA/G)

370,00

20

3109

Panel koinfekcji w boreliozie

600,00

24

3110

Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)

940,00

21

3111

Panel koinfekcji 3 patogenów przenoszonych przez kleszcze

700,00

21

3119

Panel urogenitalny 6 patogenów

300,00

12

3120

Bartoneloza, IgG

90,00

20

3121

Bartoneloza IgM

90,00

20

3123

Legionella pneumophilia

270,00

10

3127

Panel infekcji urogenitalnych HPV, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum

270,00

13

3128

Panel infekcji urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum

190,00

13

3129

Malaria

100,00

3

3130

Legionella pneumophilia, antygen

89,00

4

3131

Legioneloza IgG

150,00

9

3132

Legioneloza IgM

150,00

9

3133

Legioneloza IgA

150,00

9

3134

Legioneloza IgG, IgM, IgA

250,00

9

3136

Babesia divergens

250,00

14

3139

Listeria monocytogenes , IgG

65,00

16

3140

Profil reumatyczny (Varicella, Grypa A (H1N1), Grypa A (H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affcelli, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) IgG met. IIF

150,00

13

3141

Borelioza CD57 WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ!

212,00

10

3142

Mycoplasma pneumoniae IgA

70,00

10

3143

Anaplasma phagocytophium IgG met IIF

150,00

15

3144

Anaplasma phagocytophium IgM met IIF

150,00

15

3145

Babesia microti IgG met. IIF

170,00

18

3146

Babesia microti IgM met. IIF (Babeszjoza)

170,00

18

3148

Yersinia entercoltica IgG,IgM,IgA met. ELISA

160,00

10

3149

Mycoplasma pneumoniae - test przesiewowy

90,00

3

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

55,00

10

3151

Yersinia entercoltica IgG met. ELISA

55,00

10

3152

Yersinia entercoltica IgM met. ELISA

55,00

10

3153

Yersinia entercoltica IgA met. ELISA

55,00

10

3154

Krztusiec (Bordetella perussis) IgG, jakościowo met. IIF

68,00

15

3156

Gorączka Q (coxiella burnetti) IgM, met. ELISA

200,00

14

3157

Gorączka Q (coxiella burnetti) IgG, met. ELISA

200,00

14

3158

Panel infekcji urogenitalnych : Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, , met. PCR

200,00

21

3159

Schistosomoza IgG, met. Western Blot

300,00

16

3161

HPV DNA 18 typów, genotypowanie : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44.

250,00

18

3162

HPV DNA 4 typy (niskogenne), genotypowanie : 6/11

100,00

18

3164

HPV DNA 37 typów,genotypowanie

240,00

18

3165

Włośnica ( Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot

300,00

18

3166

Gorączka Denga IgM, met. ELISA

195,00

18

3167

Gorączka Denga IgG, met. ELISA

195,00

18

3168

Hantavirus IgM, met. ELISA

95,00

18

3169

Hantavirus IgG, met. ELISA

95,00

18

3170

HBV met. PCR, lekooporność entekawir

550,00

14

3171

Parvovirus B19 IgG, met. ELISA

65,00

10

3172

Parvovirus B19 IgM, met. ELISA

65,00

10

3173

EBV (Epstein-Barr virus) IgG,IgM,profil met. IIF

85,00

4

3174

Tularemia (Francisella tularensis) IgA , IgG, IgM, met. ELISA

235,00

18

3175

Bruceloza odczyn agutynacyjny Wrighta (OA)

78,00

6

3176

Enterowirusy, IgM met. IIF

85,00

18

3177

Enterowirusy, IgG met. IIF

85,00

18

3180

CMV ( Cytomegalowirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo

180,00

18

3182

Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR, ilościowo

250,00

18

3183

Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo

250,00

18

3188

Parvowirus B19 jakościowo met. PCR

270,00

10

3192

Polimawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo

250,00

10

3198

Wirus Zika met. PCR, jakościowo

320,00

10

3199

Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA

290,00

17

3200

EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność

125,00

14

3201

Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT

360,00

7

3211

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite

280,00

20

3212

Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR

200,00

15

3213

Borelioza pc. P. VisE/C6, ilościowo,monitorowanie leczenia

110,00

21

3215

Leiszmanioza trzewna ( Leishmania spp. ) IgG, met. Western Blot

300,00

21

3217

Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP

78,00

18

3218

Candida spp. p. anty – mannanowe, ilościowo

250,00

18

3219

Aspergillus spp. IgG, ilościowo

450,00

10

3221

KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

535,00

10

3232

KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

450,00

18

3237

Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym

100,00

18

3238

Pasożyty tropikalne w moczu

68,00

18

3239

Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale

65,00

18

3750

HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT

320,00

10

4902

Panel infekcji dróg moczowo – płciowych (Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae) met. PCR, jakościowo

140,00

10

TOKSYKOLOGIA - LEKI

500

Lit, ilościowo

35,00

4

501

Karbamazepina, ilościowo

40,00

4

502

Kwas walproinowy, ilościowo – (na czczo!)

40,00

4

503

Fenytoina, ilościowo

40,00

7

504

Fenobarbital, ilościowo

69,00

5

505

Digoksyna, ilościowo

45,00

4

506

Propafenon, ilościowo

2456,00

20

508

Paracetamol, ilościowo

40,00

5

509

Salicylany, ilościowo

40,00

5

510

Teofilina, ilościowo

69,00

4

511

Cykolsporyna A – pomiar stężenia leku, monitorowanie poziomu leku po przeszczepie nerek,wątroby.

165,00

10

512

Metotreksat, ilościowo

68,00

3

513

Takrolimus, ilościowo

165,00

4

514

Mykofenolan mofetilu (MPA)

208,00

4

515

Amiodaron w surowicy

169,50

3

516

Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo

100,00

5

517

Wankomycyna, ilościowo

85,00

4

518

Gentamacyna, ilościowo

65,00

4

519

Sirolimus (Rapamacyna), ilościowo

310,00

14

3000

Barbiturany w surowicy, ilościowo

35,00

4

3001

Barbiturany w moczu, ilościowo

106,00

4

3004

Benzodiazepiny w moczu, ilościowo

75,00

4

3005

Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo

75,00

4

3010

Fenotiazyny w moczu, jakościowo

35,00

4

3015

Metadon w moczu, jakościowo

56,00

7

3026

Tramadol w moczu, jakościowo

56,00

7

3027

Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo

30,00

10

3050

Fencyklidyna w moczu, jakościowo

35,00

7

3053

Haloperidol w moczu, jakościowo

75,00

7

3057

Ketamina w moczu, jakościowo

56,00

7

3079

Kanabinoidy w moczu, jakościowo

60,00

7

3081

Opiaty w moczu, półilościowo

64,00

7

3092

Salicylany w moczu, ilościowo

78,00

3

3097

Propoksyfen w moczu, jakościowo

62,00

3

3364

Debigatran , ilościowo

280,00

10

3365

Rywaroksaban, stężenie

180,00

10

3372

Aktywność anty-Xa - monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi

78,00

10

4920

Lamotrygina w surowicy, ilościowo - Lek ten ma zastosowanie w leczeniu napadów padaczkowych. (pobrać przed podaniem porannej dawki leku)

140,00

14

TOKSYKOLOGIA - NARKOTYKI

520

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

95,00

7

521

Amfetamina w moczu, jakościowo

35,00

4

522

Metamfetamina w moczu,jakościowo

35,00

4

523

Ecstasy w moczu, jakościowo

35,00

4

525

Kokaina w moczu, jakościowo

35,00

4

527

Morfina w moczu, jakościowo

35,00

4

528

Marihuana w moczu, jakościowo

35,00

4

3065

Opiaty w moczu, jakościowo

35,00

4

3080

Kokaina w moczu, jakościowo

60,00

10

3082

Amfetamina/ Metaamfetamina w moczu, półilościowo

78,00

3

3093

Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo

320,00

10

3094

Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

320,00

10

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530

Etanol, ilościowo

42,00

2

532

Metanol, ilościowo

90,00

10

533

Glikol etylowy, ilościowo

75,00

5

535

Fenol w moczu, ilościowo

67,00

7

539

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

102,00

14

3084

Amanityna w moczu, ilościowo

640,00

2

3085

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

85,00

7

3086

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające, ilościowo

88,00

7

3087

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

88,00

7

3088

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

68,00

7

3089

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

60,00

7

3090

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

57,00

7

3091

Acentylocholinesteraza krwinkowa - enzym należący do grupy cholinestaz, oznaczany jako marker przy narażeniu na związki fosfoorganiczne (pestycydy).

98,00

7

4200

Kwas mrówkowy we krwi - zatrucie alkoholem metylowym lub kwasica o nieznanej etiologii.

112,00

3

4201

Kwas mrówkowy w moczu

112,00

3

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY

520

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

95,00

7

521

Amfetamina w moczu, jakościowo

35,00

4

522

Metamfetamina w moczu,jakościowo

35,00

4

523

Ecstasy w moczu, jakościowo

35,00

4

525

Kokaina w moczu, jakościowo

35,00

4

527

Morfina w moczu, jakościowo

35,00

4

528

Marihuana w moczu, jakościowo

35,00

4

3065

Opiaty w moczu, jakościowo

35,00

4

3080

Kokaina w moczu, jakościowo

60,00

10

3082

Amfetamina/ Metaamfetamina w moczu, półilościowo

78,00

3

3093

Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo

320,00

10

3094

Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

320,00

10

TOKSYKOLOGIA - ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530

Etanol, ilościowo

42,00

2

532

Metanol, ilościowo

90,00

10

533

Glikol etylowy, ilościowo

75,00

5

535

Fenol w moczu, ilościowo

67,00

7

539

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

102,00

14

3084

Amanityna w moczu, ilościowo

640,00

2

3085

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

85,00

7

3086

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające,

88,00

7

3087

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

88,00

7

3088

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

68,00

7

3089

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

60,00

7

3090

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

57,00

7

3091

Acentylocholinesteraza krwinkowa - enzym należący do grupy cholinestaz

98,00

7

4200

Kwas mrówkowy we krwi - zatrucie alkoholem metylowym lub kwasica o nieznanej etiologii.

112,00

3

4201

Kwas mrówkowy w moczu

112,00

3

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY

544

Karboksyhemoglobina, ilościowo

34,00

5

546

Mleczany – stany związane z niedotlenieniem

55,00

7

548

Szczawiany w DZM – diagnozowanie kamicy nerkowej oraz oceny funkcji nerek.

93,00

18

549

Cytryniany w moczu – diagnozowanie kwasicy kanalików nerkowych, oceny skłonności do tworzenia się kamieni nerkowych.

51,00

18

582

Elastaza trzustkowa w kale – diagnostyka niewydolnościowa trzustki

176,00

21

3261

Jod, ilościowo

250,00

21

3262

Jod w DZM

250,00

21

3330

Adrenalina – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych

90,00

18

3331

Adrenalina w DZM

90,00

18

3332

Noradrenalina – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych

90,00

18

3333

Noradrenalina w DZM

90,00

18

3334

Metanefryna w DZM - w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych,

45,00

18

3335

Normetanefryna w DZM – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy.

45,00

18

3336

Profil steroidowy w DZM met. GC/MS (kobiety miesiączkujące mocz pobrany między 7-9 dniem cyklu)

297,00

50

3337

Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM - pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chomochłonnego lub innych guzów neuroendokrynnych, nerwiaka płodowego. Przez 48h wyeliminować z diety : kawę, mocną herbatę, owoce (banany, cytrusy), czekoladę i produkty zawierające wanilinę, leki.

225,00

25

3426

Kwas homogentyzynowy w DZM 265,00

265,00

20

3428

Aminogram (HPLC) (na czczo!)

370,00

21

TOKSYKOLOGIA - METALE

554

Cynk w moczu, ilościowo

55,00

8

555

Cynk, ilościowo

45,00

8

556

Miedź, ilościowo

45,00

8

557

Miedź w moczu, ilościowo

50,00

8

558

Ołów we krwi

66,00

8

559

Ołów w moczu, ilościowo

66,00

10

560

Rtęć w moczu, ilościowo

110,00

21

3264

Rtęć we krwi

200,00

25

561

Kadm we krwi

117,00

10

562

Kadm w moczu

100,00

10

567

Kwasy żółciowe całkowite (na czczo!)

55,00

10

572

Kwas delta – aminolewulinowy w moczu

48,00

16

573

Porfiryny całkowite w moczu

110,00

7

575

Koproporfiryna w moczu

40,00

7

576

Aldolaza

34,00

10

3083

Chrom w moczu

172,00

21-28

3096

Fentatyl w moczu, ilościowo

56,00

3

3098

Chrom w surowicy

180,00

21

3099

Nikiel w surowicy

180,00

21

3263

Brom w surowicy

170,00

21

3910

Kobalt w surowicy

170,00

21

3912

Aluminium (glin) w surowicy

130,00

15

3913

Mangan w surowicy

130,00

15

3918

Tytan w surowicy

130,00

15

3922

Metale – panel 6 metali

300,00

15

AUTOIMMUNOLOGIA

BADANIA PRZESIEWOWE PRZY PODEJRZENIU CH. AUTOIMMUNOLOGICZNEJ

3280

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

58,00

7

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

131,00

8

600

PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF

42,00

4

BADANIA SZCZEGÓŁOWE / KOMPLEKSOWE

601

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screnning

90,00

8

602

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

117,00

6

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

131,00

8

619

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro - 52, SSB,Scl - 70, Jo -1)

112,00

6

3297

PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów)

138,00

7

3306

PPJ (ANA7) met. ELISA ( 9 antygenów)

63,00

8

3281

PPJ ( ANA8) DID ENA (9 antygenów)

40,00

7

695

PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA(6 antygenów:RNP/Sm, Sm, PM-Scl, La/SS-B, Ku, Scl-70,Jo1,Ro/SS-A,Rib-P)

77,00

14

MONITOROWANIE LECZENIA

3280

3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

58,00

7

600

600 PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF ( WYNIK DODATNI LUB UJEMNY)

42,00

4

TESTY SPECYFICZNE

623

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

66,00

12

624

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

66,00

12

626

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF

77,00

12

627

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF

77,00

12

628

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

130,00

12

629

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF

66,00

27

630

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF

66,00

27

631

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

112,00

27

646

P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA

67,00

40

647

P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA

67,00

40

649

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA

120,00

40

650

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA

56,00

40

652

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA

50,00

40

653

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA

50,00

40

654

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM i IgG (łącznie) met. ELISA

88,00

40

658

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM

152,00

31

659

Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy MAIPA

620,00

12

660

P/c. p. antygenom jajnika met. IIF

142,00

23

666

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA

200,00

21

667

P/c. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met.IIF (na czczo!)

121,00

18

668

P/c. p. titinie

220,00

21

680

P/c. p. korze nadnerczy met. IIF

110,00

32

681

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF

45,00

16

682

Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF (Leśniowskiego-Crohna)

45,00

16

683

P/c. p. komórkom śródbłonka met IIF

100,00

18

690

Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF

98,00

23

693

P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF

56,00

7

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

55,00

5

3240

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF - na czczo

583,00

24

3254

P/c. p. gangliozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgG

215,00

12

3255

P/c. p. ganglozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgM

215,00

12

3257

P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF

235,00

40

3269

Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)

570,00

24

3275

P/c. p. akwaporynie 4 met. IIF – (na czczo!)

212,00

24

3283

P/c. blokujące (należy się wcześniej umówić!)

640,00

14

3284

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot

192,00

12

3288

Panel celiakia IgG (DGP IgG,tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. Blot

132,00

4

3289

Panel celiakia IgA (DGP IgA,tTG IgA, cz. wew. Castle'a) met. Blot

132,00

4

3290

Panel autoprzeciwciał (ch. tk. Łącznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT

185,00

4

3293

Panel wątrobowy AIH/PBC – (AMA M2,M2-3E, Sp100, PML, gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. Immunoblot

220,00

15

3296

Panel wątrobowy ( AMA, LKM -1) met. IIF

56,00

10

3300

P/c. przeciwjądrowe przeciw centromerom (ACA) met. ELISA

72,00

4

3301

PPJ anty-Jo-1 met. ELISA

90,00

9

3303

PPJ anty - Sm met. ELISA

90,00

9

3304

PPJ anty - Sm/RNP met. ELISA

90,00

9

3305

P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met. ELISA

74,00

9

3307

P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA, met. IIF

56,00

9

3308

P/c.p. 21 - hydroksylazie

250,00

23

3309

P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA)

220,00

20

3310

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA

110,00

23

3311

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

110,00

23

3312

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie)

170,00

23

3313

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA

85,00

23

3314

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG

85,00

23

3315

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA+IgG (łącznie)

135,00

23

3318

P/c. p. błonie podstawnej nabłonka

145,00

21

3319

P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych

145,00

21

DIAGNOSTYKA CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

600

PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF

42,00

4

601

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screnning

90,00

8

602

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

117,00

6

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

131,00

8

619

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro - 52, SSB, Scl - 70, Jo -1)

112,00

6

3297

PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów)

138,00

7

3306

PPJ (ANA7) met. ELISA ( 9 antygenów)

63,00

8

3281

PPJ ( ANA8) DID ENA (9 antygenów)

40,00

7

3280

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

58,00

7

695

PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA(6 antygenów:RNP/Sm, Sm, PM-Scl, La/SS-B, Ku, Scl-70,Jo1,Ro/SS-A,Rib-P)

77,00

14

608

Panel w kierunku myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1,SRP 54,PL-7,PL-12,Ku) Iloościowe oznaczanie przeciwciał w surowicy.

158,00

4

609

PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot

225,00

14

603

PPJ dsDNA met. IIF

56,00

10

686

P/c. p. kreatynie (AKA) met. IIF

65,00

92

3260

P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA - diagnostyka tocznia rumieniowatego układowego

45,00

10

3298

PPJ anty SS-B (La) met. ELISA

72,00

9

3299

PPJ anty SS-B (Ro) met. ELISA

72,00

9

3302

P/c. p. przeciwjądrowe anty-Scl-70 met. ELISA

90,00

9

DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ

620

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF

66,00

12

621

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF

66,00

12

622

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

120,00

12

638

P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA

88,00

18

639

P/c. p. P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA

88,00

18

632

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

88,00

7

633

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA

81,00

7

634

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

162,00

32

625

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

120,00

12

Diagnostyka chorób pęcherzowych

688

P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF

97,00

23

694

P/c. p. pemphihius ( desmogleina1 i desmogleina3) i pemphigoid IgG, IgA met. IIF

98,00

7

699

P/c. p. antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF

98,00

7

689

P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF

105,00

90

3279

PPJ SES (SES-ANA) met. IIF - marker przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

80,00

7

Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych

687

Badania tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) met. DIF

101,00

23

Diagnostyka autoimmunologicznych i schorzeń wątroby

607

P/c. p. aktynie met. IIF

68,00

12

610

P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

56,00

12

611

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

67,00

27

612

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

66,00

22

613

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF

56,00

22

614

P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF

67,00

27

615

P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting

141,00

20

616

Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

130,00

22

617

Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting

142,00

27

618

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty- SLA, anty-BCA) met. IIF

65,00

20

3294

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM1) met. ELISA

68,00

10

3295

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA

68,00

14

3284

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2,M4,M9. met. immunoblot

192,00

12

3316

Pakiet wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM) met. IIF

145,00

12

3317

P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)

145,00

23

Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń

677

P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF

98,00

23

678

Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF

152,00

23

3287

Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG met. IIF

230,00

7

679

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF

77,00

23

684

P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)

105,00

24

606

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA), met. II F

78,00

18

635

P/c. przeciw mieloperoksydazie ( ANCA) w kl. IgG met. Elisa.

45,00

30

636

P/c. p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA

45,00

15

637

P/c. p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) CcANCA) met. Immunoblot

88,00

7

3285

Panel nerkowo - naczyniowy (anty - GBM, cANCA,pANCA) IgG, met. Immunoblot

95,00

6

3286

Panel nerkowo - naczyniowy (anty - GBM, cANCA,pANCA) IgG

162,00

6

Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni

665

P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA – diagnostyka miastenii.

220,00

35

669

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

83,00

23

670

P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA- miastenia

132,00

18

671

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF

98,00

25

676

P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

88,00

25

685

Panel neuroimmunologiczny (a-Ri, a-Hu,a-Y o,a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie), met. IIF, immunoblot

170,00

18

217

P/c. onkoneuronalne met. IIF

345,00

18

Panel płodnościowy

3274

P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA

120,00

18

661

P/c. p. antygenom łożyska met. IIF

99,00

23

662

P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF

99,00

23

663

P/c. p. plemnikom met. IIF (ASA)

99,00

7

Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego

640

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA

61,00

16

641

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA

61,00

16

642

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

111,00

16

643

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA

77,00

10

644

P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

77,00

10

648

P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

120,00

40

645

P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

142,00

10

651

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

98,00

40

654

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

88,00

40

655

Antykoagulant toczniowy - test kompleksowy - zakrzepica (żylna, tętnicza lub drobnych naczyń) oraz niepowodzenia położnicze.

83,00

14

656

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT),IgG

78,00

31

657

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgM

78,00

40

658

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM

152,00

32

3276

Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)

36,00

7

3277

Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/ potwierdzający (aPTT)

162,00

7

3278

Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy / potwierdzający (dRVVt)

162,00

7

Inne przeciwciała organospecyficzne

672

P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

73,00

27

673

P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF( helico ujemny a objawy wrzodowe)

83,00

32

674

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF

102,00

31

675

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF

88,00

27

PRZY PODEJRZENIU CELIAKI POLECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ

622

622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

120,00

12

634

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

162,00

32

632

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

88,00

32

633

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA

88,00

32

3311

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

110,00

23

623

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

66,00

12

624

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

66,00

12

625

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

120,00

12

897

Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) - świadoma zgoda

270,00

21

ALERGOLOGIA

3251

ImuPro SCREEN + (44 alergeny) - panel alergia IgG-zależna, pokarmowa 50 alergenów wraz z dietą

477,00

18

3252

ImuPro BASIC (90 alergenów) - panel j.w z immunologicznym profilem doboru żywności 100 alergenów

954,00

18

3253

ImuPro COMPLETE (270 alergenów) - panel j.w z immunologicznym profilem doboru żywności 300 alergenów

1802,00

18

3265

FoodScan IgG - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

1270,00

18

3266

FoodScan IgG 112 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

1500,00

18

3267

FoodScan IgG,IgA 96 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

1900,00

18

3268

FoodScan IgG,IgA 112 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

2500,00

18

4050

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG

300,00

14

4051

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4

300,00

14

4052

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG

450,00

14

4053

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4

450,00

14

4054

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG

900,00

14

4055

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4

900,00

14

4056

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG

1550,00

14

4057

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4

1550,00

14

4059

EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG

850,00

12

4060

EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG

1300,00

12

700

IgE całkowite

32,00

2

702

Eozynofilia, wymaz z nosa

20,00

2

703

Eozynofilia, wymaz z gardła

20,00

2

3241

IgG1, podklasa

185,00

21

3242

IgG2, podklasa

185,00

21

3243

IgG3, podklasa

185,00

21

3244

IgG4, podklasa

185,00

18

3245

IgG 1-4 Zestaw podklas

425,00

21

3830

IgD – zespół hiper IgD (HIDS)

110,00

35

3894

Diaminooksydaza (DAO) aktywność - nietolerancja histaminy

250,00

24

3895

Histamina

270,00

24

Panele alergenów

704

Panel alergenów - pediatryczny: orzech ziemny, białko i żółtko jaja, ziemniak,marchew,dorsz,jabłko,soja,mąka pszenna,mleko,pyłek brzozy,pyłek bylicy,Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki: psa,kota,konia,Aspergillus fumigatus,Cladosporum herbarum,tymotka łąkowa.

158,00

7

705

Panel alergenów pokarmowych: orzech ziemny, białko i żółtko

jaja, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mleko,orzech laskowy, migdał, mąka żytnia, seler, pomidor, orzech włoski, kazeina, krewetka, brzoskwinia, sezam.

158,00

7

706

Panel alergenów oddechowych: pyłek brzozy, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek bylicy, Dermatophagoides pteronyssinus, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Dermatophagoides farinae, Cladosporium

herbarum,Penicillicum notatum,Aspergillus fumigatus,naskórki: świnki morskiej, chomika, królika, Altenaria tenius, pyłek żyta, pyłek babki lancetowatej.

158,00

7

805

Panel alergenów - pediatryczny: trawy mix, brzoza, bylica, Dermatophagoides pter.,Dermatophagoides farinae,naskórki: kota, psa,konia,Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata,białko i żółtko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna,ryż, soja, orzech ziemny i laskowy, alfa-laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, marchew, ziemniak,jabłko, serum wołowiny,CCD


158,00

4

806

Panel alergenów pokarmowych: białko i żółtko jaja,mleko krowie, drożdze, mąka żytnia i pszenna, ryż, soja,orzech ziemny i laskowy, migdały,jabłko,kiwi, morela,pomidor, marchew, ziemniak, seler,dorsz,krab, CCD.


158,00

4

807

Panel alergenów oddechowych: tomka wonna,kupkówka pospolita,tymotka łakowa,żyto,olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja bylicolistna,pyłek bylicy,babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus,Dermatophagoides farinae, nakórki:kota,psa,konia,Penicillicum notatum,Cladosporium herbarum,Aspergillus fumigatus,Alternaria alternata,CCD.

158,00

4

707

Panel oddechowy ( 10 alergenów) : brzoza, bylica, trawy-mix, żyto, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, naskórka psa, nakórek kota, pióra-mix, pleśnie-mix.

95,00

7

708

Panel pokarmowy III (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew,mąka mix

95,00

7

709

Panel pokarmowy IV (10 alergenów): orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy-mix, seler, brzoswinia, pomidor.

95,00

7

719

Panel drzew 5 (drzewa wczesne) – (na czczo!)

35,00

7

720

Panel drzew 6 ( drzewa późne) – (na czczo!)

35,00

7

722

Panel traw 3 – (na czczo!)

40,00

12

723

Panel atopowy ( 30 alergenów) : mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka-mix (pszenna, żytnia, jęczmienna, owsiana), kurczak, cytrusymix(cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw-mix (tymotka łąkowa,kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa),żyto, naskórek psa, nakórek kota, Cladosp.herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumiogatus, D.pteronyssimus, D.farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD

240,00

10

754

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów): mix roztoczy, mix piór, karaluch, gołębie odchody, Candida albicans.

85,00

4

755

Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów): tomka wonna, kupkówka pospolita,tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja, bylica, babka lancetowata, komosa pokrzywa,rzepak.

85,00

4

756

Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów): olcha, brzoza, leszczyna, dąb, klon jesionolistny, buk, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna.

85,00

4

757

Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów): kot, pies koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza), mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska).

85,00

4

758

Panel atopowy (20 alergenów): mleko, kazeina, α - laktoalbumina, β - laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina,

cielęcina (wołowina), kurczak, mąka - mix, drożdże, roztocza kurzu - mix, pleśnie - mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6 - traw mix, IgE całkowite.

160,00

4

765

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów): mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, dorsz, mąka owsiana, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, krewetka.

85,00

4

766

Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, kazeina, orzech włoski kakao, glutaminian.

85,00

4

767

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów): jabłko, kiwi, morela, truskawka, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, arbuz, mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka).

85,00

4

768

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów): soja, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, sezam, pietruszka, papryka, ogórek, kukurydza.

85,00

4

769

Panel mleko krowie plus gluten

78,00

4

773

Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)

166,00

4

781

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)

170,00

4

782

Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)

140,00

4

854

Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)

140,00

4

Mieszanki alergenów

710

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych

40,00

3-6

711

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew

40,00

3-6

712

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów

40,00

3-6

713

IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni

40,00

3-6

714

IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza

40,00

3-6

715

IgE sp. EP7 - mieszanka pierza

40,00

3-6

716

IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków

40,00

3-6

717

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych

40,00

3-6

718

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)

40,00

3-6

733

IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)

40,00

3-6

Alergeny - składniki kurzu, roztocza

725

IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus

40,00

3-6

726

IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae ( kurz domowy)

40,00

3-6

727

IgE sp. D70 - Acarus siro

40,00

3-6

728

IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor

40,00

3-6

729

IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae

40,00

3-6

Alergeny - sierści i pierza

730

IgE sp. E7 - odchody gołębia

40,00

3-6

732

IgE sp. I6 - karaluch - prusak

40,00

3-6

735

IgE sp. E1 - naskórek i sierść kota

40,00

3-6

736

IgE sp. E2 - naskórek psa

40,00

3-6

737

IgE sp. E3 - łupież konia

40,00

3-6

738

IgE sp. E201 - pióra kanarka

40,00

3-6

734

IgE sp. odchody kanarka

69,00

21

739

IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)

40,00

3-6

740

IgE sp. E78 - piora papużki falistej

40,00

3-6

741

IgE sp. E86 - pióra kaczki

40,00

3-6

742

IgE sp. E84 - naskórek chomika

40,00

3-6

743

IgE sp. E82 - naskórek królika

40,00

3-6

744

IgE sp. E81 - naskórek owcy

40,00

3-6

745

IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej

40,00

3-6

746

IgE sp. E5 - łupież psa – (na czczo!)

35,00

17

747

IgE sp. E98 – naskórek,włos szynszyla

72,00

35

Alergeny - trawy i zboża

748

IgE sp. G5 - Życica trwała

40,00

3-6

749

IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa

40,00

3-6

750

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita

40,00

3-6

751

IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa

40,00

3-6

752

IgE sp. G6 - tymotka łąkowa

40,00

3-6

753

IgE sp. G12 - żyto (pyłki)

40,00

3-6

Alergeny – drzewa

759

IgE sp. T27 – lipa drobnolistna

72,00

35

760

IgE sp. T3 - brzoza

40,00

3-6

761

IgE sp. T4 - leszczyna

40,00

3-6

762

IgE sp. T2 - olcha

40,00

3-6

763

IgE sp. T14 - topola

40,00

3-6

764

IgE sp. T12 - wierzba

40,00

3-6

Alergeny – chwasty

770

IgE sp. W9 - babka lancetowata

40,00

3-6

771

IgE sp. W6 - bylica pospolita

40,00

3-6

772

IgE sp. W10 - komosa biała

40,00

3-6

Alergeny – pleśnie

775

IgE sp. M6 - Alternaria tenuis

40,00

3-6

776

IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus

40,00

3-6

777

IgE sp. M5 - Candida albicans

40,00

3-6

778

IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum

40,00

3-6

779

IgE sp. M4 - Mucor racemosus

40,00

3-6

780

IgE sp. M1 - Penicillium notatum

40,00

3-6

Alergeny – mleczne

784

IgE sp. F169 – mleko UHT (gotowane mleko)

100,00

28

785

IgE sp. F1 - białko jajka

40,00

3-6

786

IgE sp. F245 - jajko całe

40,00

3-6

787

IgE sp. F75 - żółtko jajka

40,00

3-6

788

IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina

40,00

3-6

789

IgE sp. F77 - beta laktoglobulina

40,00

3-6

790

IgE sp. F78 - kazeina

40,00

3-6

791

IgE sp. F2 - mleko krowie

40,00

3-6

792

IgE sp. F81 - ser cheddar

40,00

3-6

794

IgE sp. F106 – hydrolizat serwatki

72,00

24

795

IgE sp. F360 – jogurt – na czczo

40,00

3-6

Alergeny – mączne

796

IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)

40,00

3-6

797

IgE sp. F11 - gryka

40,00

3-6

798

IgE sp. F6 – jęczmień

40,00

3-6

799

IgE sp. F8 - kukurydza

40,00

3-6

800

IgE sp. F7 - owies

40,00

3-6

801

IgE sp. F4 – pszenica

40,00

3-6

802

IgE sp. F9 - ryż

40,00

3-6

803

IgE sp. F14 - soja

40,00

3-6

804

IgE sp. F5 – żyto

40,00

3-6

Alergeny – mięsa i ryb

783

IgE sp. F101 - albumina surowicy bydlęcej (BSA)

100,00

28

808

IgE sp. F88 - baranina

40,00

3-6

809

IgE sp. F284 – indyk

40,00

3-6

810

IgE sp. F83 - kurczak

40,00

3-6

811

IgE sp. F26 - wieprzowina

40,00

3-6

812

IgE sp. F27 - wołowina

40,00

3-6

813

IgE sp. F3 - dorsz

40,00

3-6

814

IgE sp. F40 - tuńczyk

40,00

3-6

815

IgE sp. F205 śledź

40,00

3-6

816

IgE sp. F24 – krewetka (na czczo!)

40,00

11

Alergeny – warzywa

818

IgE sp. F15 - fasola

40,00

3-6

819

IgE sp. F12 - groch

40,00

3-6

820

IgE sp. F31 - marchew

40,00

3-6

821

IgE sp. F244 - ogórek

40,00

3-6

822

IgE sp. F86 - pietruszka

40,00

3-6

823

IgE sp. F25 - pomidor

40,00

3-6

824

IgE sp. F85 - seler

40,00

3-6

825

IgE sp. F35 - ziemniak

40,00

3-6

826

IgE sp. F48 - cebula

40,00

3-6

Alergeny – owoce

830

IgE sp. F92 - banan

40,00

3-6

831

IgE sp. F94 - gruszka

40,00

3-6

832

IgE sp. F49 - jabłko

40,00

3-6

833

IgE sp. F84 - kiwi

40,00

3-6

834

IgE sp. F33 - pomarańcza

40,00

3-6

835

IgE sp. F44 - truskawka 40,00 surowica 3-6

40,00

3-6

836

IgE sp. F237 - morela

40,00

11

837

IgE sp. F259 - winogrona

40,00

11

851

IgE sp. F156 - malina

100,00

28

852

IgE sp. F32 - cytryna

100,00

28

Alergeny – przyprawy, używki, orzechy

839

IgE sp. F105 - czekolada

40,00

3-6

840

IgE sp. F93 - kakao

40,00

3-6

841

IgE sp. F221 - kawa

40,00

3-6

842

IgE sp. F403 - drożdże browarnicze

40,00

3-6

843

IgE sp. F89 - musztarda

40,00

3-6

844

IgE sp. F277 - koperek

40,00

3-6

845

IgE sp. F280 - pieprz czarny

40,00

3-6

846

IgE sp. F17 - orzech leszczyny

40,00

3-6

847

IgE sp. F256 - orzech włoski

40,00

3-6

848

IgE sp. F13 - orzech ziemny

40,00

3-6

849

IgE sp. F20 - migdały

40,00

11

850

IgE sp. M44 – drożdże piekarskie

100,00

28

Alergeny – owady

855

IgE sp. I3 - jad osy

72,00

3-6

856

IgE sp. I1 - jad pszczoły

72,00

3-6

857

IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego

40,00

3-6

858

IgE sp. I71 - jad komara

40,00

3-6

859

IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

40,00

3-6

860

IgE sp. I205 – jad trzmiela

89,00

7

Alergeny - leki, substancje chemiczne

863

IgE sp. C58 – sulfamethoxazol

100,00

41

864

IgE sp. C91 –metamizol

100,00

28

869

IgE sp. K80 –formaldehyd

40,00

11

870

IgE sp. C204 - amoxycylina

40,00

3-6

871

IgE sp. C62 – doksycyklina

100,00

28

872

IgE sp. C52 – pyrazolon

100,00

28

873

IgE sp. C85 – paracetamol

100,00

28

874

IgE sp. C211 – erytromycyna

100,00

28

Alergeny – inne

865

IgE sp. O1 - bawełna

40,00

3-6

866

IgE sp. K20 - wełna

40,00

3-6

867

IgE sp. K82 - latex

40,00

3-6

868

IgE sp. K74 – jedwab

40,00

11

875

IgE sp. P1 - glista ludzka

40,00

3-6

Alergeny molekularne

3950

IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza

100,00

4

3951

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza

100,00

4

3952

IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze

100,00

4

3953

IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze

100,00

4

3954

IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze

100,00

4

3955

IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze

100,00

4

3956

IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko

100,00

4

3957

IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko

100,00

4

USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR

472

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR

350,00

6

895

CHECK2 met. PCR - genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów - analiza mutacji genu CHECK2.

300,00

24

897

Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)

270,00

21

898

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51) - badanie rozszerzone

450,00

21

899

Mutacja w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska

410,00

21

906

Hemochromatoza met. PCR

400,00

21

907

Mukowiscydoza met. PCR

480,00

15

908

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF)

350,00

21

909

Apo E genotyp. - ocena skłonności do wystąpienia Alzheimera

265,00

17

3420

Rozszerzona analiza genu CFTR

890,00

28

3810

3810 Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)

990,00

28

3811

Mutacje w genie CYP1B1

550,00

17

3812

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji)

800,00

35

3813

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji)

1650,00

25

3814

Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji)

3150,00

35

3815

Mutacja A148T genu CDKN2A (p16)

250,00

45

3816

Określenie płci pacjenta, met. PCR - specj. zlecenie materiału z poronienia z dekl. świad. zgody

380,00

7

3819

Niedosłuch - badanie mutacji 35delG,310del14,IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2 met. PCR

430,00

Do 28

3821

Nadkrzepliwość wrodzona (Cyznnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)

300,00

17

3822

Zespół Gilberta

240,00

21

3824

Nietolerancja laktozy typu dorosłego

240,00

21

3825

Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji)

250,00

21

3826

Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK)

385,00

30

3828

Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna

1300,00


3831

Dystrofia mięśniowa Duchenne – Beckera

1300,00

31

3832

Neuropatia Lebera – zanik nerwów wzrokowych (LHON)

1300,00

24

3833

Dystonia torsyjna typu 1 – dystonia mięśniowa deformacyjna lub dystonia Oppenheima.

390,00

24

3836

Choroba mitochondrialna MERRF – padaczka mokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami.

480,00

24

3837

Choroba mitochondrialna MELAS – mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową oraz epizodami udaropodobnymi jest to wieloukładowe schorzenie mitochondrialne, należące do najczęstszych chorób mitochondrialnych uwarunkowanych mutacjami mitochondrialnego DNA.

480,00

24

3838

IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie - świadoma zgoda Służy do przewidywania indywidualnej odpowiedzi na leczenie interferonem alfa oraz rybawiryną osób zakażonych wirusem HCV

250,00

21

3839

Łuszczyca (HLA - Cw6)

390,00

18

3840

Zespół Retta – badanie mutacji w regionie kodującym genu MECP2 – pierwszy etap procedury diagnostycznej. Zespół Retta (RS) jest zaburzeniem neurologicznym spotkanym u kobiet.

905,00

21

3841

Przedwczesne wygaszanie czynności jajników

420,00

21

3843

Ceroidolipofuscynoza typ 2 -mutacje w genach p. R208X (c.622C>T) oraz c.509-1G>C(IVS5-1G>C)w genie CLN2

390,00

21

3848

Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)

260,00

21

3853

Hemochromatoza (mutacja E168X) w genie HFE)

320,00

21

3854

Metalproteinaza ADAMTS 13, aktywność – (na czczo!)

420,00

30

3855

Metalproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała – (na czczo!)

420,00

30

3870

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT-I etap

372,00

24

3871

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT – II etap

899,00

24

3872

MODY 2 - cukrzyca, cukrzyca ciążowa

900,00

21

3873

MODY 3 - cukrzyca

900,00

21

3880

Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych

675,00

14

3882

Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH)

540,00

14

3888

GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych

850,00

19

3889

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów

800,00

19

3890

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR

190,00

14

3891

Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości

750,00

19

3892

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu ( dorejetrowywane tylko do badania 3890 - FTO)

706,00

19

3893

Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny

1920,00

19

3900

Harmony test – nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA w krwi matki,(płeć , trisomia chromosomu 13,18,21, XY-analiza. Badanie dla pacjentek od 10 t.c.do 20 t.c.

2100,00

12

3920

Harmony Test (trisomia 13,18,21)

2100,00

12

3921

Harmony Test (trisomia 13,18,21+ płeć )

2100,00

12

4058

Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X)

2100,00

12

4959

Sanco Test Prenatalny ( trisomia, płeć, analiza XY)

2100,00

8

4960

Sanco Plus ( trisomia, płeć, analiza XY+ zespoły delecyjne)

2600,00

15

4957

Sanco RhD

350,00

36

4965

Sanco Test Prenatalny ( trisomia, płeć, analiza XY)+ Sanco RhD

2410,00

8/36

4966

Sanco Plus ( trisomia, płeć, analiza XY+ zespoły delecyjne)+ Sanco RhD

2910,00

15/36

3914

Ataksja Friedreicha

495,00


Inne

886

Insulina po obciążeniu (3pkt., 50g, 0, 1h i 2h)

89,00

3

887

Insulina po obciążeniu (3pkt., 75g, 0, 1h i 2h)

89,00

3

889

Insulina po obciążeniu (4pkt., 75g, 0, 1h, 2h i 3h)

111,00

3

890

Insulina po obciążeniu (2pkt., 75g, 0, 1h)

60,00

3

891

Insulina po obciążeniu ( 2pkt., 75g, 0 i 2h)

60,00

4

948

Kamienie moczowe, analiza chemiczna

40,00

14

950

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h)

16,00

1

951

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h)

23,00

1

953

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h)

15,00

1

954

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h)

15,00

1

955

Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h)

22,00

1

956

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h)

15,00

1

957

Test obciążenia glukozą (4pkt, 50g, 0, 1h, 2h i 3h)

26,00

1

960

Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku)

12,00

1

961

Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku)

22,00

1

962

Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku)

12,00

1

3352

Insulina po obciążeniu

29,00

4

3911

HPA-1 , konflikt płytkowy, badanie przesiewowe

160,00

14

3919

Omega Test

400,00

21

MIKROBIOLOGIA

1000

Wymaz z gardła (bad. bakter.)

45,00

4-10

1001

Wymaz z nosa (bad. bakter.)

45,00

4-10

1002

Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)

45,00

4-10

1003

Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)

45,00

4-10

1004

Wymaz z języka (bad. bakter.)

45,00

4-10

1005

Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)

45,00

4-10

1006

Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)

45,00

4-10

1007

Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1008

Wymaz z migdałków (bad. bakter.)

45,00

4-10

1009

Wymaz z krtani (bad. bakter.)

45,00

4-10

1010

Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)

45,00

4-10

1011

Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)

45,00

4-10

1012

Wymaz z ucha - noworodki (bad. bakter.)

45,00

4-10

1013

Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1014

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)

45,00

4-10

1015

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)

45,00

4-10

1020

Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)

45,00

4-10

1021

Wymaz z pępka (bad. bakter.)

45,00

4-10

1022

Wymaz z rany (bad. bakter.)

45,00

4-10

1023

Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter)

45,00

4-10

1024

Wymaz z czyraków (bad. bakter.)

45,00

4-10

1025

Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)

45,00

4-10

1026

Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1027

Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.)

45,00

4-10

1028

Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1029

Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1030

Posiew z ropnia (bad. bakter)

45,00

4-10

1032

Posiew z odleżyny (bad. bakter.)

45,00

4-10

1040

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)

45,00

4-10

1041

Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)

45,00

4-10

1042

Wymaz spod napletka (bad. bakter.)

45,00

4-10

1043

Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)

45,00

4-10

1044

Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1045

Wymaz z pochwy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1046

Wymaz z pochwy beztlenowy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1047

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1050

Wymaz z prącia (bad. bakter.)

45,00

4-10

1051

Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.)

45,00

4-10

1052

Wymaz z odbytu (bad. bakter.)

45,00

4-10

1053

Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1054

Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1055

Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.)

45,00

4-10

1200

Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1100

Mocz posiew (bad. bakter.)

35,00

4-10

1101

Kał - posiew (bad.bakter.)

40,00

4-10

1103

Plwocina posiew (bad. bakter.)

45,00

4-10

1110

Nasienie posiew (bad. bakter.)

45,00

4-10

1111

Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.)

45,00

4-10

1130

Ropa posiew tlenowy (bad. bakter.)

50,00

4-10

1131

Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.)

50,00

4-10

1200

Inny materiał posiew (bad. bakter.)

50,00

4-10

1201

Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)

50,00

4-10

1250

Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae

72,00

4-10

1251

Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae

72,00

4-10

1252

Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)

45,00

4-10

1253

Posiew kału w kierunku Salmonella 1 oznaczenie

68,00

4-10

1254

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli

45,00

4-10

1255

Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia coli (O157)

45,00

4-10

1256

Posiew kału w kierunku Campylobacter

45,00

4-10

1260

Campylobacter antygen w kale

90,00

4-10

1264

Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes (min 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii)

62,00

4-10

1265

Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae

45,00

4-10

1266

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica

56,00

4-10

1267

Posiew w kierunku Propionibacterium acnes ( wymaz z trądziku)

56,00

4-10

1270

Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale

115,00

6

1273

Clostridium difficille- toksyna B, toksyna binarna, obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR

290,00

6

1280

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

55,00

4-10

1281

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

45,00

4-10

1285

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)

45,00

4-10

1286

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)

45,00

4-10

1287

Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria Gonorrhoeae(GNC)

45,00

4-10

1290

Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.)

45,00

4-10

1310

Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

45,00

4-10

1311

Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

45,00

4-10

1312

Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)

67,00

4-10

1320

Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.)

68,00

30

1321

Posiew płynów w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. automatyczna (Gruźlica) (bad. bakter.)

205,00

30

1324

Lekowrażliwość podstawowa (Gruźlica) (bad. bakter.)

164,00

14

1325

Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.)

275,00

14

1352

Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.)

50,00

14

1400

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną

72,00

45

1401

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną

162,00

45

1402

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)

168,00

45

1780

Badanie jałowości materiałów z 23% vat

45,00 + VAT

4-10

132

Biocenoza pochwy

18

4

Badania mykologiczne - grzyby drożdżopodobne.

2000

Wymaz z gardła (bad. mykol.)

35,00

8

2001

Wymaz z nosa (bad. mykol.)

35,00

8

2002

Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)

35,00

8

2003

Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)

35,00

8

2004

Wymaz z języka (bad. mykol.)

35,00

8

2005

Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)

35,00

8

2006

Wymaz z zębodołu (bad. mykol.)

35,00

8

2008

Wymaz z migdałków (bad. mykol.)

35,00

8

2009

Wymaz z krtani (bad. mykol.)

35,00

8

2010

Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)

35,00

8

2011

Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)

35,00

8

2762

Seton z ucha prawego (bad. mykol.)

35,00

8

2763

Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

35,00

8

2014

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)

35,00

8

2015

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)

35,00

8

2020

Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)

35,00

8

2021

Wymaz z pępka (bad. mykol.)

35,00

8

2022

Wymaz z rany (bad. mykol.)

35,00

8

2024

Wymaz z czyraków (bad. mykol.)

35,00

8

2025

Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)

35,00

8

2030

Wymaz z ropnia (bad. mykol.)

35,00

8

2031

Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)

35,00

8

2033

Wymaz ze skóry (bad. mykol.)

35,00

8

2034

Wymaz z pachwiny (bad. mykol.)

35,00

8

2040

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.)

35,00

8

2041

Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)

35,00

8

2042

Wymaz spod napletka (bad. mykol.)

35,00

8

2043

Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)

35,00

8

2044

Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.)

35,00

8

2045

Wymaz z pochwy (bad. mykol.)

35,00

8

2047

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)

35,00

8

2050

Wymaz z prącia (bad. mykol.)

35,00

8

2100

Mocz posiew (bad. mykol.)

35,00

8

2101

Kał posiew (bad. mykol.)

35,00

8

2103

Plwocina posiew (bad. mykol.)

35,00

8

2110

Nasienie (bad. mykol.)

35,00

8

2118

Żółć (bad. mykol.)

35,00

8

2128

Krew posiew tlenowy (bad. mykol.)

35,00

8

2130

Ropa posiew tlenowy (bad. mykol.)

35,00

8

2762

Seton z ucha prawego (bad. mykol.)

35,00

8

2763

Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

35,00

8

Badania mykologiczne - dermatofity

2251

Malassezia futur

35,00

30

2500

Paznokcie rąk (bad. mykol.)

35,00

30

2501

Paznokcie stóp (bad. mykol.)

35,00

30

2502

Naskórek dłoni (bad. mykol.)

35,00

30

2503

Naskórek stóp (bad. mykol.)

35,00

30

2504

Skóra gładka (bad. mykol.)

35,00

30

2505

Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.)

35,00

30

2506

Włosy (bad. mykol.)

35,00

30

2507

Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bad. mykol.)

35,00

30

2700

Nużyca, demodekoza

35,00

8

MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA

195

Serotonina

66,00

18

196

Serotonina w DZM

66,00

18

269

Wolne kwasy tłuszczowe

130,00

18

3425

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA – (na czczo!)

370,00

25

567

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo – (na czczo!)

55,00

12

3095

Selen, ilościowo w surowicy – (na czczo!)

98,00

28

3184

Witamina B3 (witamina PP) – (na czczo!)

230,00

21

3344

Witamina E

160,00

20

3346

Witamina C (Kwas askorbinowy)

221,00

20

3347

Beta karoten

180,00

21

3348

P/c. p. insulinie, met. ELISA

180,00

20

3380

Witamina A

160,00

20

3381

Witamina B1 (na czczo!)

160,00

10

3382

Witamina B2 (na czczo!)

160,00

10

3383

Witamina B5 (na czczo!)

196,00

10

3384

Witamina B6 (na czczo!)

160,00

14

3385

Witamina H (na czczo!)

160,00

10

3381

Witamina K1

160,00

20

3753

Koenzym Q10 (Ubichinon)- na czczo

150,00

4

Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, chirurg onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, rehabilitacja dzieci, logopeda, neurologopeda, alergolog,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, proktolog, alergologia Łomża