Cennik badań diagnostycznych w Centrum Medycznym InnoMED

Aktualny dnia: 16 listopada 2021

Informacja o aktualnych cenach badań diagnostycznych jest dostępna na stronie DIAGNOSTYKI
https://diag.pl/sklep/badania/
a następnie wybraniu punktu pobrań w Łomży
oraz poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją Centrum Medycznego InnoMED

Jeśli chcemy odnaleźć konkretne badanie proszę użyć w przeglądarce
skrótu Ctrl+F i wpisać jego nazwę.

Nr

Nazwa podstawowa badania

Cena

Wynik
(dni robocze)

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

1

Mocz – badanie ogólne

---

1

2

OB

---

1

3

Morfologia krwi pełna z rozmazem automatycznym

---

1

5

Rozmaz krwi manualnie

---

1

85

Retikulocyty

---

1

87

Płytki krwi (PLT)

---

1

6

PT (INR)/ wskaźnik Quicka (czas krwawienia i krzepnięcia)

---

1

7

APTT (czas krwawienia i krzepnięcia)

---

1

8

Fibrynogen

---

1


Układ krzepnięcia = INR + APTT + Fibrynogen9

D-dimer, ilościowo

---

1

10

Glukoza

---

1

11

Elektrolity (Sód i potas)

---

1

12

Sód (Na)

---

1

13

Potas (K)

---

1

14

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

---

1

15

Cholesterol całkowity

---

1

16

Cholesterol HDL

---

1

17

Cholesterol LDL

---

2

18

Trójglicerydy

---

1

19

Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,Bilirubina,GGTP)

---

1

20

ALT/GPT

---

1

21

AST/GOT

---

1

22

Fosfataza zasadowa/ALP

---

1

23

Bilirubina całkowita

---

1

24

Bilirubina związana (bezpośrednia)

---

2

25

Bilirubina wolna = całkowita = związana

---

2

26

GGTP

---

1

27

Cholinoesteraza

---

4

28

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

---

1

30

Lipaza

---

2

31

Amylaza inaczej Diastaza w surowicy

---

1

32

Mocznik

---

1

33

Kreatynina

---

1

34

Klirens kreatyniny

---

1

35

Cystatyna C

---

7

36

Kwas moczowy

---

1

37

Białko całkowite

---

1

38

Albumina

---

2

39

Proteinogram (+ białko całkowite)

---

5

40

Żelazo (Fe)

---

1

41

Ferrytyna

---

2

42

Wapń całkowity (Ca)

---

1

44

Chlorki

---

2

45

Fosfor nieorganiczny (P)

---

1

46

Magnez (Mg)

---

1

244

Makroproteiny (na czczo!) (choroby reumatyczne, GGP, nowotwory i gruźlica płuc)

---

4

BADANIE KAŁU

48

Adenowirusy w kale

---

4

50

Kał – badanie ogólne

---

2

51

Kał – resztki pokarmowe

---

2

52

Kał na pasożyty i cysty lamblii

---

2

53

Owsiki – wymaz parazytologiczny

---

2

54

Kał – G. lamblia met. ELISA (białka GSA do wykrycia lamblii)

---

2

55

Kał – krew utajona (bez diety)

---

2

57

Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn. , próbki z 3 dni następujących po sobie codziennie)

---

10

1252

Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella

---

4

58

Kał – rota i adenowirusy – przy grypie żołądkowej

---

3

59

Kał – norowirusy – przy grypie żołądkowej

---

5

402

Kał – Helicobacter Phylori antygen

---

1-4

583

Cryptosporidium parvum, Gardia lamblia, antygen w kale met. Immunochromatograficzną

---

4

3194

Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale

---

3

3217

Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)

---

18

3232

KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

---

18

3234

Badanie kału – pasożyty jelitowe

---

6

3235

Kał – hodowla w kierunku nicieni

---

18

3236

Kał – pasożyty tropikalne

---

18

3239

Kryptosporydioza (oocysty w kale)

---

18

3763

Zonulia

---

28

PASOŻYTY Z KRWI

482

Bąblowica IgG

---

10

483

Bąblowica met. Western-blot

---

14

485

Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy met. ELISA

---

14

3210

Giardia lamblia IgA

---

5

487

Bąblowica met. Wester blot

---

18

697

Wągrzyca IgM met. Wester blot

---

18

698

Tasiemiec IgG met. ELISA

---

10

875

IgE sp. P1

---

3-6

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

---

10

3165

Włośnica

---

18

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

61

CRP, ilościowo

---

1

63

Prokalcytonina ilościowo

---

1

65

ASO, ilościowo

---

1

67

RF, ilościowo

---

2

69

Odczyn Waalera-Rosego

---

2

70

Anty-CCP

---

3

256

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)

---

7

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

75

CK (kinaza keratynowa lub CPK)

---

1

76

CK-MB, aktywność

---

2

79

Troponina T

---

2

80

Mioglobina

---

2

81

NT pro-BNP

---

2

82

BNP

---

10

83

Homocysteina

---

4

274

Lipoproteiny (na czczo!)

---

10

HEMATOLOGIA

85

Retikulocyty

---

1

87

Płytki krwi

---

1

SEROLOGIA

90

Grupa krwi

---

7

91

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną

---

21

92

Grupa krwi z karta identyfikacyjną

---

21

94

P/c. odpornościowe

---

7

95

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

---

2

876

Badanie serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” (na czczo!)

---

24

879

Badanie serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” (na czczo!)

---

24

986

P/c. odpornościowe identyfikacja

---

15

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

100

TSH

---

1

101

FT4

---

1

102

FT3

---

2

103

T4

---

2

104

T3

---

2

105

Anty-TPO (ATPO)

---

2

106

Anty-TG

---

2

107

P/c. p. receptorom TSH / inaczej przeciwciała TRAB

---

2

108

Tyreoglobulina

---

10

3345

Odwrotna trójjodotyrotonina (rT3)

---

10

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

110

FSH otymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego

---

2

111

LH optymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego

---

2

112

Estradiol – estrogen (E2)

---

2

113

Progesteron – estrogen

---

2

114

Prolaktyna (PRL)

---

2

3353

Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)

---

2

3354

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)

---

2

116

Beta – HCG (ciąża oraz wykrywanie guzów jąder)

---

2

117

HCG wolna podjednostka beta

---

3

118

Estriol wolny (dla kobiet w ciąży)

---

3

119

PAPP-A

---

4

120

Prisca – raport – specjalne zlecenie z danymi z USG

---

5


PRISCA 1 (8-13tydz)

---PRISCA 2 (14-22tydz)

---


121

DHEA SO4

---

2

122

DHEA ( na czczo!)

---

7

123

Androstendion

---

10

124

Testosteron

---

2

125

Testosteron wolny (na czczo!)

---

10

126

SHBG

---

2

127

17 – hydroksyprogesteron

---

10

130

Kariotyp

---

21

131

Cytologia ginekologiczna

---

7

132

Biocenoza pochwy

---

3

136

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

---

7

137

AMH (na czczo!)

---

14

138

Inhibina B (na czczo!)

---

14

139

Makroprolaktyna

---

7

3320

HCG całkowite

---

4

3321

Wolna podjednostka beta(KRYPTOR) (1 i 2 trymestr ciąży)

---

8

3322

PAPP-A(KRYPTOR) 1 trymestr ciąży – ocena wad chromosomalnych płodu

---

8

3323

FMF OCENA WAD CHROMOSOMALNYCH

---

8

3329

INHIBINA A

---

25

3338

PIGF (KRYPTOR) 1 trymestr ciąży

---

7

3342

Dihydrotestosteron (DHT) (na czczo!)

---

40

3343

Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych

---

30

3350

Wazopresyna

---

17

140

Transferyna

---

4

141

Witamina B12

---

1

3184

Witamina B3 (witamina PP)

---

21

142

Kwas foliowy

---

2

143

Erytropoetyna

---

7

144

TIBC

---

1

145

UIBC

---

1

3754

Kwas metylomalonowy

---

21

3901

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej

---

18

3904

Test EMA

---

12

3908

Elektroforeza hemoglobin

---

21

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

150

Hemoglobina glikowana met. HPLC

---

1

152

Fruktozamina

---

21

153

Insulina

---

2

154

C-peptyd (na czczo!)

---

4

156

P/c.p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)

---

30

157

P/c.p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo

---

15

(testy na obciążenie glukozą wykonywane są do godziny 8:00 rano)

950

Test obciążenia glukozą (2 pkt, 50g, 0 i 1h)

---

1

951

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0,1 i 2h)

---

1

953

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h)

---

1

954

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h)

---

1

955

Test obciążenia glukozą (3pkt,50g, 0,1 i 2h)

---

1

956

Test obciążenia glukozą (2PKT,75G,0 i 1h)

---

1

957

Test obciążenia glukozą (4pkt, 50g, 0,1,2 i 3h)

---

1

(testy na obciążenie glukozą wykonywane są do godziny 8:00 rano)

960

Profil glukozy po posiłku (2pkt,0 i 1h po posiłku)

---

1

961

Profil glukozy po posiłku (3pkt,0, 1 i 2h po posiłku)

---

1

962

Profil glukozy po posiłku (2pkt,0 i 2h po posiłku)

---

1

3349

Glukagon (na czczo!)

---

21

3872

MODY 2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa

---

21

3873

MODY 3 – cukrzyca

---

21

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

160

Parathormon (na czczo!)

---

2

161

Kalcytonina

---

5

162

Osteokalcyna (na czczo!)

---

4

163

Fosfataza kwaśna

---

4

164

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

---

4

165

C-telopeptyd kolagenu typu I (na czczo!)

---

8

166

Pyrylinks D w moczu (dyzoksypirydynolina)

---

4

167

Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

---

7

168

Witamina D3 metabolit 25(OH)2

---

1

3697

PICP

---

15

INNE HORMONY I METABOLITY

170

ACTH

---

4

171

Kortyzol

---

4

172

Kortyzol z DZM

---

14

881

Kortyzol - rytm dobowy

---

4

3356

Kortyzol – Kortyzol – test hamowania dexametazonem

---

4

173

17-hydroksykortykosteroidy w DZM

---

10

174

17-ketosteroidy w DZM

---

10

175

Aldosteron (na czczo!)

---

2

176

Aldosteron w DZM

---

14

177

Aktywność reninowa osocza

---

30

178

Enzym konwertujący angiotensynę

---

21

179

Dopamina w DZM

---

18

181

Katecholminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC

---

28

183

Metoksykatecholaminy w DZM

---

16

184

Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM

---

10

185

Kwas wanilinomigdałowy w DZM

---

14

186

Chomogranina A

---

20

188

Renina

---

9

189

Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA

---

20

190

Hormon wzrostu

---

3

191

IGF-BP3

---

12

192

IGF-1 Somatomedyna akromegalia i gigantyzm, karłowatość

---

4

193

Gastryna

---

10

194

Leptyna

---

30-90

3326

sFIt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1

---

10

3327

PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu

---

10

3328

Indeks (sFIt-1/PIGF)

---

10

3719

Alfa – 1 mikroglobulina w moczu

---

7

3722

Amyloid A

---

14

3723

Alfa – 2 makroglobulina

---

9

3751

FIBROTEST BADANIA

---

7

3651

FIBROTEST

---

7

3752

FIBRO MAX BADANIA

---

10

3652

FIBRO MAX (na czczo!)

---

10

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

do BRCA1 i BRCA2 – świadoma zgoda i skierowanie

198

ROMA

---

10

199

HE4

---

4

200

PSA całkowity – rak prostaty

---

1

3700

PSA panel

---

2

201

PSA wolny

---

2

203

Fosfataza kwaśna sterczowa

---

2

204

CEA

---

2

205

AFP – Białko podstawowe

---

2

206

CA 125

---

2

207

CA 15-3

---

2

208

CA 19-9

---

2

209

TPS – białko

---

30

210

SCC – Ag

---

3

211

CYFRA 21-1

---

14

212

CA 72-4

---

7

213

Beta-2-mikroglobulina

---

7

214

Beta – 2 – mikroglobulina w moczu

---

10

215

BRCA 1 met. Biologii molekularnej

---

20

896

BRCA 2 met. Biologii molekularnej

---

20

893

PALB2 met. Biologii molekularnej

---

20

3857

Pakiet BRCA 1, BRCA2 met. Biologii molekularnej

---

20

3858

Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. Biologii molekularnej

---

20

217

P/c. onkoeuronalne et. IIF

---

18

218

S100

---

10

219

NSE

---

10

584

Kalprotektyna w kale

---

16

589

M2-PK w kale

---

18

590

Laktoferyna w kale

---

35

895

CHECH2

---

25

3818

Septyna 9

---

14

3898

TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy

---

Max. 2mc

3899

PCA 3 w moczu

---

24

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

222

Czas trombinowy

---

2

224

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

---

7

225

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

---

15

226

Czynnik krzepnięcia VII, aktywność

---

15

227

Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność

---

15

228

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

---

15

229

Czynnik krzepnięcia X, aktywność

---

15

230

Czynnik krzepnięcia XI, aktywność

---

15

231

Czynnik krzepnięcia XII, aktywność

---

15

233

Czynnik von Wilebranda

---

17

3373

Czynnik von Wilebranda – aktywność

---

17

235

Antytrombina III, aktywność

---

4

237

Białko C aktywność

---

4

238

Białko S wolne

---

10

239

Czynnik V Leiden (met. PCR)-jakościowo

---

15

240

Mutacja 20210 G-A genu protrombiny

---

20

241

Termolabilny wariant MTHFR

---

15

242

FDP – produkty degradacji fibrynogenu

---

5

3368

Odporność na aktywne białko C

---

10

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

245

Immunoglobuliny IgG,IgM,IgA

---

4

246

IgG

---

4

247

IgM

---

4

248

IgA

---

4

3830

IgD

---

35

249

Dopełniacz, składowa C-3c

---

10

250

Dopełniacz, składowa C-4

---

10

251

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

---

18

252

HLA – B27

---

12

253

Kompleksy immunologiczne (na czczo!)

---

10

254

Alfa-1-antytrypsyna

---

14

255

Alfa-1-antytrypsyna w kale

---

4

257

Ceruloplazmina

---

10

258

Hamptoglobina

---

10

259

C1 inhibitor, aktywność

---

24

260

C1 inhibitor, stężenie

---

18

261

Łańcuchy lekkie kappa

---

12

262

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

---

12

263

Łańcuchy lekkie lambda

---

12

264

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

---

12

3246

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy

---

7

266

Immunofiksacja

---

12

267

Immunofiksacja w moczu

---

12

268

Proteinogram białek moczu

---

12

274

Lipoproteiny

---

7

877

Tryptaza

---

20

3250

Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda

---

10

3258

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy

---

10

3259

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

---

10

BADANIA Z MOCZU

275

Białko w DZM

---

1

277

Wapń w DZM

---

1

278

Fosfor w DZM

---

1

279

Magnez w DZM

---

1

280

Mocznik w DZM

---

1

282

Kwas moczowy w DZM

---

1

283

Sód i potas w DZM

---

1

284

Chlorki w DZM

---

1

285

Białko w moczu

---

1

286

Glukoza i ketony w moczu, jakościowo

---

1

287

Wapń w moczu

---

1

288

Fosfor w moczu

---

2

289

Magnez w moczu

---

1

290

Mocznik w moczu

---

2

291

Kreatynina w moczu

---

1

292

Kwas moczowy w moczu

---

1

293

Sód i potas w moczu

---

1

294

Chlorki w moczu

---

1

295

Amylaza w moczu (diastaza w moczu)

---

1

296

Mikroalbuminuria w DZM

---

4

299

Mikroalbuminuria w moczu

---

4

577

Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS

---

14

3247

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu

---

7

3270

Albumina w moczu

---

4

3905

Porfobilinogen w DZM

---

14

INFEKCJE

300

HBs antygen (czy jest nosicielem)

---

2

301

HBs przeciwciała (czy jest odporność)

---

2

302

HBe antygen

---

4

303

HBe przeciwciała

---

4

304

HBc przeciwciała całkowite

---

4

305

HBc przeciwciała IgM

---

10

306

HBV met. PCR ilościowo

---

24

307

HBV met. PCR jakościowo

---

15

310

HCV przeciwciała (czy jest odporność)

---

1

311

HCV met. PCR ilościowo

---

24

312

HCV met. PCR jakościowo

---

12

313

HCV met. PCR genotypowanie

---

12

317

HAV przeciwciała całkowite

---

5

318

HAV przeciwciała IgM

---

4

320

HIV Ag/Ab (czy jest nosicielem)

---

2

321

HIV test potwierdzenia met. Western-blot

---

7

322

HIV met.PCR ilościowo

---

15

324

HTLV I/II przeciwciała

---

12

332

FTA

---

10

333

Kiła, FTA ABS IgG

---

10

334

Kiła, FTA ABS IgM

---

10

336

VDRL – test lateksowy

---

1

338

Kiła przeciwciała łącznie IgG i IgM

---

5

339

Toksokaroza

---

20

340

Toksoplazmoza IgG (przewlekła)

---

1

341

Toksoplazmoza IgM (ostra)

---

1

342

Toksoplazmoza IgA (ostra)

---

21

343

Toksoplazmoza IgG awidność

---

7

344

Toksoplasma gondii met. PCR jakościowo

---

15

345

Różyczka IgG

---

2

346

Różyczka IgM

---

2

348

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgG

---

18

349

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgM

---

18

350

CMV IgG

---

2

351

CMV IgM

---

2

352

CMV IgG awidność

---

7

353

CMV met.PCR ilościowo

---

15

354

CMV met.PCR jakościowo

---

12

355

HSV IgG jakościowo

---

7

356

HSV IgM jakościowo

---

7

358

HSV met.PCR jakościowo

---

12

359

Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgA

---

18

360

EBV IgG

---

7

361

EBV IgM

---

7

362

Mononukleoza zakaźna, jakościowo

---

1

363

EBV met,PCR, ilościowo

---

15

364

EBV met.PCR, jakościowo

---

12

365

EBV EA IgM

---

10

366

EBV EA IgG

---

10

367

Mycoplasma hominis – jakościowo PCR

---

10

370

Mycoplasa pneumoniae IgG

---

7

371

Mycoplasma pneumoniae IgM

---

7

373

Mycoplasma pneumoniae met.PCR

---

15

379

Mycoplasma genitalium met.PCR

---

12

380

Chlamydia pneumoniae IgG

---

7

381

Chlamydia pneumoniae IgM

---

10

382

Chlamydia pneumoniae IgA

---

14

3112

Chlamydia pneumoniae IgA IIF

---

5

3113

Chlamydia pneumoniae IgG IIF

---

5

3114

Chlamydia pneumoniae IgM IIF

---

5

384

Chlamydia pneumoniae met.PCR, jakościowo

---

14

386

Chlamydia trachomatis IgG

---

7

387

Chlamydia trachomatis IgM

---

7

388

Chlamydia trachomatis IgA

---

14

3115

Chlamydia trachomatis IgA IIF

---

5

3116

Chlamydia trachomatis IgG IIF

---

5

3117

Chlamydia trachomatis IgM IIF

---

5

391

Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo

---

10

392

Meisseria gonorrhoeae (rzeżączka)

---

10

393

Ureaplasma urealyticum

---

10

396

HPV

---

10

397

HPV mRNA

---

28


Helicobacter faza ostra poniżej 8tyg,przewlekła powyżej 8tyg398

Helicobacter pylori, test oddechowy

---

10

400

Helicobacter pylori IgG

---

5

401

Helicobacter pylori IgA

---

10

402

Helicobacter pylori w kale, antygen

---

4

403

Helicobacter pylori IgM (na czczo!)

---

18

405

Krztusiec IgG

---

7

406

Krztusiec IgM

---

7

407

Krztusiec IgA

---

10

409

Pneumocystis carinii IgG +IgM

---

14

414

Grypa typu A IgG

---

21

415

Grypa typu A IgM

---

21

416

Grypa typu B IgG

---

21

417

Grypa typu B IgM

---

21

426

Paragrypa typ 3 IgG

---

14

420

Odra IgG

---

15

421

Odra IgM

---

15

422

Ospa IgG

---

15

423

Ospa IgM

---

14

424

Świnka IgG

---

15

425

Świnka IgM

---

15

427

Grypa typu A i B antygeny

---

2

428

Grypa typu AH1N1

---

3

430

Borelioza IgG

---

2

431

Borelioza IgM

---

7

432

Borelioza IgG met. Western-blot

---

5

433

Borelioza IgM met. Western-blot

---

5

434

Borelia burgdorfferii

---

15

435

Brucelloza IgG

---

18

436

Brucelloza IgM

---

18

437

Brucelloza (odczyn zlepny i OWD)

---

18

438

TBE,IgM

---

10

3584

TBE, IgG

---

10

439

Panel infekcji odkleszczowych jakościowo

---

24

440

Listerioza

---

7

448

Yersina spp IgG, IgM, IgA

---

30

454

Salmonella spp. IgG, IgM, IgA

---

14

459

Parwowirus B19 IgG,IgM

---

10

464

Coxackie wirusy przeciwciała

---

14

466

RSV

---

18

467

RSV,IgM,

---

18

468

Coxackie typ A I B IgG

---

18

469

Coxackie typ A i B IgM

---

18

472

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA)

---

6

476

Tężec IgG

---

21

480

Toksokaroza IgG

---

7

482

Bąblowic IgG

---

10

483

Bąblowica

---

14

484

Czerwonka pełzakowata IgG

---

10

485

Gardia lamblia IgM i IgG w surowicy

---

14

487

Bąblowica

---

18

488

Cryptococcus neoformans

---

5

489

Candida – antygen krążący

---

14

496

Aspergillus – antygen krążący

---

14

497

Toksoplazmoza gondi., przeciwciała IgG i IgM

---

1

499

HBs antygen, test potwierdzenia

---

10

583

Cryptosporidium parvum, Gardia lamblia, antygen w kale

---

4

584

Kalprotektyna w kale

---

18

697

Wągrzyca IgM

---

18

698

Tasiemiec IgG

---

10

1327

Test Quantiferon TB

---

21

1335

Gruźlica – T-SPOT TB

---

5

1357

Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL,OXA-48

---

6

1358

Karbapenemazy – KPC, MBL, OXA48

---

6

1359

VRE – gen oporności Van A, Van B

---

6

3101

Babesia spp. Parazytemia

---

21

3102

Filarioza

---

15

3105

Boreliozam, IgM w kompleksach immunologicznych

---

15

3106

Bolerioza, IgG w kompleksach immunologicznych

---

15

3107

Panel koinfekcji w boreliozie IgG

---

20

3108

Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter.IgA/G)

---

20

3109

Panel koinfekcji w boreliozie

---

24

3110

Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony)

---

21

3111

Panel koinfekcji 3 patogenów przenoszonych przez kleszcze

---

21

3119

Panel urogenitalny 6 patogenów

---

12

3120

Bartoneloza, IgG

---

20

3121

Bartoneloza IgM

---

20

3123

Legionella pneumophilia

---

10

3127

Panel infekcji urogenitalnych HPV, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum

---

13

3128

Panel infekcji urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum

---

13

3129

Malaria

---

3

3130

Legionella pneumophilia, antygen

---

4

3131

Legioneloza IgG

---

9

3132

Legioneloza IgM

---

9

3133

Legioneloza IgA

---

9

3134

Legioneloza IgG, IgM, IgA

---

9

3136

Babesia divergens

---

14

3139

Listeria monocytogenes , IgG

---

16

3140

Profil reumatyczny (Varicella, Grypa A (H1N1), Grypa A (H3N3), Grypa B, Yersinia, Toxoplasma, B affcelli, B burgdorferi, B garinii, Chlamydia) IgG met. IIF

---

13

3141

Borelioza CD57 WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA SIĘ!

---

10

3142

Mycoplasma pneumoniae IgA

---

10

3143

Anaplasma phagocytophium IgG met IIF

---

15

3144

Anaplasma phagocytophium IgM met IIF

---

15

3145

Babesia microti IgG met. IIF

---

18

3146

Babesia microti IgM met. IIF (Babeszjoza)

---

18

3148

Yersinia entercoltica IgG,IgM,IgA met. ELISA

---

10

3149

Mycoplasma pneumoniae - test przesiewowy

---

3

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

---

10

3151

Yersinia entercoltica IgG met. ELISA

---

10

3152

Yersinia entercoltica IgM met. ELISA

---

10

3153

Yersinia entercoltica IgA met. ELISA

---

10

3154

Krztusiec (Bordetella perussis) IgG, jakościowo met. IIF

---

15

3156

Gorączka Q (coxiella burnetti) IgM, met. ELISA

---

14

3157

Gorączka Q (coxiella burnetti) IgG, met. ELISA

---

14

3158

Panel infekcji urogenitalnych : Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, , met. PCR

---

21

3159

Schistosomoza IgG, met. Western Blot

---

16

3161

HPV DNA 18 typów, genotypowanie : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44.

---

18

3162

HPV DNA 4 typy (niskogenne), genotypowanie : 6/11

---

18

3164

HPV DNA 37 typów,genotypowanie

---

18

3165

Włośnica ( Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot

---

18

3166

Gorączka Denga IgM, met. ELISA

---

18

3167

Gorączka Denga IgG, met. ELISA

---

18

3168

Hantavirus IgM, met. ELISA

---

18

3169

Hantavirus IgG, met. ELISA

---

18

3170

HBV met. PCR, lekooporność entekawir

---

14

3171

Parvovirus B19 IgG, met. ELISA

---

10

3172

Parvovirus B19 IgM, met. ELISA

---

10

3173

EBV (Epstein-Barr virus) IgG,IgM,profil met. IIF

---

4

3174

Tularemia (Francisella tularensis) IgA , IgG, IgM, met. ELISA

---

18

3175

Bruceloza odczyn agutynacyjny Wrighta (OA)

---

6

3176

Enterowirusy, IgM met. IIF

---

18

3177

Enterowirusy, IgG met. IIF

---

18

3180

CMV ( Cytomegalowirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo

---

18

3182

Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR, ilościowo

---

18

3183

Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo

---

18

3188

Parvowirus B19 jakościowo met. PCR

---

10

3192

Polimawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo

---

10

3198

Wirus Zika met. PCR, jakościowo

---

10

3199

Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA

---

17

3200

EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność

---

14

3201

Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT

---

7

3211

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite

---

20

3212

Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR

---

15

3213

Borelioza pc. P. VisE/C6, ilościowo,monitorowanie leczenia

---

21

3215

Leiszmanioza trzewna ( Leishmania spp. ) IgG, met. Western Blot

---

21

3217

Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP

---

18

3218

Candida spp. p. anty – mannanowe, ilościowo

---

18

3219

Aspergillus spp. IgG, ilościowo

---

10

3221

KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

---

10

3232

KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

---

18

3237

Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym

---

18

3238

Pasożyty tropikalne w moczu

---

18

3239

Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale

---

18

3750

HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT

---

10

4902

Panel infekcji dróg moczowo – płciowych (Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae) met. PCR, jakościowo

---

10

TOKSYKOLOGIA - LEKI

500

Lit, ilościowo

---

4

501

Karbamazepina, ilościowo

---

4

502

Kwas walproinowy, ilościowo – (na czczo!)

---

4

503

Fenytoina, ilościowo

---

7

504

Fenobarbital, ilościowo

---

5

505

Digoksyna, ilościowo

---

4

506

Propafenon, ilościowo

---

20

508

Paracetamol, ilościowo

---

5

509

Salicylany, ilościowo

---

5

510

Teofilina, ilościowo

---

4

511

Cykolsporyna A – pomiar stężenia leku, monitorowanie poziomu leku po przeszczepie nerek,wątroby.

---

10

512

Metotreksat, ilościowo

---

3

513

Takrolimus, ilościowo

---

4

514

Mykofenolan mofetilu (MPA)

---

4

515

Amiodaron w surowicy

---

3

516

Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo

---

5

517

Wankomycyna, ilościowo

---

4

518

Gentamacyna, ilościowo

---

4

519

Sirolimus (Rapamacyna), ilościowo

---

14

3000

Barbiturany w surowicy, ilościowo

---

4

3001

Barbiturany w moczu, ilościowo

---

4

3004

Benzodiazepiny w moczu, ilościowo

---

4

3005

Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo

---

4

3010

Fenotiazyny w moczu, jakościowo

---

4

3015

Metadon w moczu, jakościowo

---

7

3026

Tramadol w moczu, jakościowo

---

7

3027

Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo

---

10

3050

Fencyklidyna w moczu, jakościowo

---

7

3053

Haloperidol w moczu, jakościowo

---

7

3057

Ketamina w moczu, jakościowo

---

7

3079

Kanabinoidy w moczu, jakościowo

---

7

3081

Opiaty w moczu, półilościowo

---

7

3092

Salicylany w moczu, ilościowo

---

3

3097

Propoksyfen w moczu, jakościowo

---

3

3364

Debigatran , ilościowo

---

10

3365

Rywaroksaban, stężenie

---

10

3372

Aktywność anty-Xa - monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi

---

10

4920

Lamotrygina w surowicy, ilościowo - Lek ten ma zastosowanie w leczeniu napadów padaczkowych. (pobrać przed podaniem porannej dawki leku)

---

14

TOKSYKOLOGIA - NARKOTYKI

520

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

---

7

521

Amfetamina w moczu, jakościowo

---

4

522

Metamfetamina w moczu,jakościowo

---

4

523

Ecstasy w moczu, jakościowo

---

4

525

Kokaina w moczu, jakościowo

---

4

527

Morfina w moczu, jakościowo

---

4

528

Marihuana w moczu, jakościowo

---

4

3065

Opiaty w moczu, jakościowo

---

4

3080

Kokaina w moczu, jakościowo

---

10

3082

Amfetamina/ Metaamfetamina w moczu, półilościowo

---

3

3093

Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo

---

10

3094

Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

---

10

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530

Etanol, ilościowo

---

2

532

Metanol, ilościowo

---

10

533

Glikol etylowy, ilościowo

---

5

535

Fenol w moczu, ilościowo

---

7

539

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

---

14

3084

Amanityna w moczu, ilościowo

---

2

3085

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

---

7

3086

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające, ilościowo

---

7

3087

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

---

7

3088

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

---

7

3089

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

---

7

3090

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

---

7

3091

Acentylocholinesteraza krwinkowa - enzym należący do grupy cholinestaz, oznaczany jako marker przy narażeniu na związki fosfoorganiczne (pestycydy).

---

7

4200

Kwas mrówkowy we krwi - zatrucie alkoholem metylowym lub kwasica o nieznanej etiologii.

---

3

4201

Kwas mrówkowy w moczu

---

3

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY

520

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

---

7

521

Amfetamina w moczu, jakościowo

---

4

522

Metamfetamina w moczu,jakościowo

---

4

523

Ecstasy w moczu, jakościowo

---

4

525

Kokaina w moczu, jakościowo

---

4

527

Morfina w moczu, jakościowo

---

4

528

Marihuana w moczu, jakościowo

---

4

3065

Opiaty w moczu, jakościowo

---

4

3080

Kokaina w moczu, jakościowo

---

10

3082

Amfetamina/ Metaamfetamina w moczu, półilościowo

---

3

3093

Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo

---

10

3094

Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

---

10

TOKSYKOLOGIA - ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

530

Etanol, ilościowo

---

2

532

Metanol, ilościowo

---

10

533

Glikol etylowy, ilościowo

---

5

535

Fenol w moczu, ilościowo

---

7

539

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

---

14

3084

Amanityna w moczu, ilościowo

---

2

3085

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

---

7

3086

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające,

---

7

3087

Glikole - badanie wstępne, ilościowo

---

7

3088

Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

---

7

3089

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

---

7

3090

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

---

7

3091

Acentylocholinesteraza krwinkowa - enzym należący do grupy cholinestaz

---

7

4200

Kwas mrówkowy we krwi - zatrucie alkoholem metylowym lub kwasica o nieznanej etiologii.

---

3

4201

Kwas mrówkowy w moczu

---

3

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY

544

Karboksyhemoglobina, ilościowo

---

5

546

Mleczany – stany związane z niedotlenieniem

---

7

548

Szczawiany w DZM – diagnozowanie kamicy nerkowej oraz oceny funkcji nerek.

---

18

549

Cytryniany w moczu – diagnozowanie kwasicy kanalików nerkowych, oceny skłonności do tworzenia się kamieni nerkowych.

---

18

582

Elastaza trzustkowa w kale – diagnostyka niewydolnościowa trzustki

---

21

3261

Jod, ilościowo

---

21

3262

Jod w DZM

---

21

3330

Adrenalina – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych

---

18

3331

Adrenalina w DZM

---

18

3332

Noradrenalina – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych

---

18

3333

Noradrenalina w DZM

---

18

3334

Metanefryna w DZM - w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy oraz guzów zarodkowych,

---

18

3335

Normetanefryna w DZM – w przypadku podejrzenia guzów wydzielających katecholaminy.

---

18

3336

Profil steroidowy w DZM met. GC/MS (kobiety miesiączkujące mocz pobrany między 7-9 dniem cyklu)

---

50

3337

Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM - pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chomochłonnego lub innych guzów neuroendokrynnych, nerwiaka płodowego. Przez 48h wyeliminować z diety : kawę, mocną herbatę, owoce (banany, cytrusy), czekoladę i produkty zawierające wanilinę, leki.

---

25

3426

Kwas homogentyzynowy w DZM ---

---

20

3428

Aminogram (HPLC) (na czczo!)

---

21

TOKSYKOLOGIA - METALE

554

Cynk w moczu, ilościowo

---

8

555

Cynk, ilościowo

---

8

556

Miedź, ilościowo

---

8

557

Miedź w moczu, ilościowo

---

8

558

Ołów we krwi

---

8

559

Ołów w moczu, ilościowo

---

10

560

Rtęć w moczu, ilościowo

---

21

3264

Rtęć we krwi

---

25

561

Kadm we krwi

---

10

562

Kadm w moczu

---

10

567

Kwasy żółciowe całkowite (na czczo!)

---

10

572

Kwas delta – aminolewulinowy w moczu

---

16

573

Porfiryny całkowite w moczu

---

7

575

Koproporfiryna w moczu

---

7

576

Aldolaza

---

10

3083

Chrom w moczu

---

21-28

3096

Fentatyl w moczu, ilościowo

---

3

3098

Chrom w surowicy

---

21

3099

Nikiel w surowicy

---

21

3263

Brom w surowicy

---

21

3910

Kobalt w surowicy

---

21

3912

Aluminium (glin) w surowicy

---

15

3913

Mangan w surowicy

---

15

3918

Tytan w surowicy

---

15

3922

Metale – panel 6 metali

---

15

AUTOIMMUNOLOGIA

BADANIA PRZESIEWOWE PRZY PODEJRZENIU CH. AUTOIMMUNOLOGICZNEJ

3280

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

---

7

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

---

8

600

PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF

---

4

BADANIA SZCZEGÓŁOWE / KOMPLEKSOWE

601

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screnning

---

8

602

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

---

6

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

---

8

619

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro - 52, SSB,Scl - 70, Jo -1)

---

6

3297

PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów)

---

7

3306

PPJ (ANA7) met. ELISA ( 9 antygenów)

---

8

3281

PPJ ( ANA8) DID ENA (9 antygenów)

---

7

695

PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA(6 antygenów:RNP/Sm, Sm, PM-Scl, La/SS-B, Ku, Scl-70,Jo1,Ro/SS-A,Rib-P)

---

14

MONITOROWANIE LECZENIA

3280

3280 PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

---

7

600

600 PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF ( WYNIK DODATNI LUB UJEMNY)

---

4

TESTY SPECYFICZNE

623

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

---

12

624

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

---

12

626

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF

---

12

627

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF

---

12

628

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

12

629

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF

---

27

630

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF

---

27

631

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

27

646

P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA

---

40

647

P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA

---

40

649

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA

---

40

650

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA

---

40

652

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA

---

40

653

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA

---

40

654

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM i IgG (łącznie) met. ELISA

---

40

658

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM

---

31

659

Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy MAIPA

---

12

660

P/c. p. antygenom jajnika met. IIF

---

23

666

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA

---

21

667

P/c. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met.IIF (na czczo!)

---

18

668

P/c. p. titinie

---

21

680

P/c. p. korze nadnerczy met. IIF

---

32

681

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF

---

16

682

Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF (Leśniowskiego-Crohna)

---

16

683

P/c. p. komórkom śródbłonka met IIF

---

18

690

Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF

---

23

693

P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF

---

7

3150

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

---

5

3240

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF - na czczo

---

24

3254

P/c. p. gangliozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgG

---

12

3255

P/c. p. ganglozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgM

---

12

3257

P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF

---

40

3269

Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)

---

24

3275

P/c. p. akwaporynie 4 met. IIF – (na czczo!)

---

24

3283

P/c. blokujące (należy się wcześniej umówić!)

---

14

3284

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot

---

12

3288

Panel celiakia IgG (DGP IgG,tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. Blot

---

4

3289

Panel celiakia IgA (DGP IgA,tTG IgA, cz. wew. Castle'a) met. Blot

---

4

3290

Panel autoprzeciwciał (ch. tk. Łącznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT

---

4

3293

Panel wątrobowy AIH/PBC – (AMA M2,M2-3E, Sp100, PML, gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. Immunoblot

---

15

3296

Panel wątrobowy ( AMA, LKM -1) met. IIF

---

10

3300

P/c. przeciwjądrowe przeciw centromerom (ACA) met. ELISA

---

4

3301

PPJ anty-Jo-1 met. ELISA

---

9

3303

PPJ anty - Sm met. ELISA

---

9

3304

PPJ anty - Sm/RNP met. ELISA

---

9

3305

P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met. ELISA

---

9

3307

P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA, met. IIF

---

9

3308

P/c.p. 21 - hydroksylazie

---

23

3309

P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA)

---

20

3310

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA

---

23

3311

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

---

23

3312

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie)

---

23

3313

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA

---

23

3314

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG

---

23

3315

P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA+IgG (łącznie)

---

23

3318

P/c. p. błonie podstawnej nabłonka

---

21

3319

P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych

---

21

DIAGNOSTYKA CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ

600

PPJ (ANA1), test przesiewowy met. IIF

---

4

601

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screnning

---

8

602

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

---

6

605

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

---

8

619

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro - 52, SSB, Scl - 70, Jo -1)

---

6

3297

PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów)

---

7

3306

PPJ (ANA7) met. ELISA ( 9 antygenów)

---

8

3281

PPJ ( ANA8) DID ENA (9 antygenów)

---

7

3280

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

---

7

695

PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA(6 antygenów:RNP/Sm, Sm, PM-Scl, La/SS-B, Ku, Scl-70,Jo1,Ro/SS-A,Rib-P)

---

14

608

Panel w kierunku myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1,SRP 54,PL-7,PL-12,Ku) Iloościowe oznaczanie przeciwciał w surowicy.

---

4

609

PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot

---

14

603

PPJ dsDNA met. IIF

---

10

686

P/c. p. kreatynie (AKA) met. IIF

---

92

3260

P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA - diagnostyka tocznia rumieniowatego układowego

---

10

3298

PPJ anty SS-B (La) met. ELISA

---

9

3299

PPJ anty SS-B (Ro) met. ELISA

---

9

3302

P/c. p. przeciwjądrowe anty-Scl-70 met. ELISA

---

9

DIAGNOSTYKA CHOROBY TRZEWNEJ

620

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF

---

12

621

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF

---

12

622

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

12

638

P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA

---

18

639

P/c. p. P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA

---

18

632

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

---

7

633

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA

---

7

634

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

---

32

625

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

12

Diagnostyka chorób pęcherzowych

688

P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF

---

23

694

P/c. p. pemphihius ( desmogleina1 i desmogleina3) i pemphigoid IgG, IgA met. IIF

---

7

699

P/c. p. antygenom błony podstawnej (BMZ) IgG, badanie na splicie skóry, met. IIF

---

7

689

P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF

---

90

3279

PPJ SES (SES-ANA) met. IIF - marker przewlekłego wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej.

---

7

Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych

687

Badania tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) met. DIF

---

23

Diagnostyka autoimmunologicznych i schorzeń wątroby

607

P/c. p. aktynie met. IIF

---

12

610

P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

---

12

611

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

---

27

612

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

---

22

613

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF

---

22

614

P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF

---

27

615

P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting

---

20

616

Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

---

22

617

Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting

---

27

618

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty- SLA, anty-BCA) met. IIF

---

20

3294

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM1) met. ELISA

---

10

3295

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA

---

14

3284

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2,M4,M9. met. immunoblot

---

12

3316

Pakiet wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM) met. IIF

---

12

3317

P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)

---

23

Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń

677

P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF

---

23

678

Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF

---

23

3287

Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG met. IIF

---

7

679

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF

---

23

684

P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)

---

24

606

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA), met. II F

---

18

635

P/c. przeciw mieloperoksydazie ( ANCA) w kl. IgG met. Elisa.

---

30

636

P/c. p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA

---

15

637

P/c. p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) CcANCA) met. Immunoblot

---

7

3285

Panel nerkowo - naczyniowy (anty - GBM, cANCA,pANCA) IgG, met. Immunoblot

---

6

3286

Panel nerkowo - naczyniowy (anty - GBM, cANCA,pANCA) IgG

---

6

Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni

665

P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA – diagnostyka miastenii.

---

35

669

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

---

23

670

P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA- miastenia

---

18

671

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF

---

25

676

P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

---

25

685

Panel neuroimmunologiczny (a-Ri, a-Hu,a-Y o,a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie), met. IIF, immunoblot

---

18

217

P/c. onkoneuronalne met. IIF

---

18

Panel płodnościowy

3274

P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA

---

18

661

P/c. p. antygenom łożyska met. IIF

---

23

662

P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF

---

23

663

P/c. p. plemnikom met. IIF (ASA)

---

7

Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego

640

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA

---

16

641

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA

---

16

642

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

---

16

643

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA

---

10

644

P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

---

10

648

P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

---

40

645

P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

---

10

651

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

---

40

654

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

---

40

655

Antykoagulant toczniowy - test kompleksowy - zakrzepica (żylna, tętnicza lub drobnych naczyń) oraz niepowodzenia położnicze.

---

14

656

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT),IgG

---

31

657

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgM

---

40

658

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM

---

32

3276

Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)

---

7

3277

Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/ potwierdzający (aPTT)

---

7

3278

Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy / potwierdzający (dRVVt)

---

7

Inne przeciwciała organospecyficzne

672

P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

---

27

673

P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF( helico ujemny a objawy wrzodowe)

---

32

674

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF

---

31

675

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF

---

27

PRZY PODEJRZENIU CELIAKI POLECA SIĘ WYKONANIE BADAŃ

622

622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

12

634

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA

---

32

632

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

---

32

633

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA

---

32

3311

P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

---

23

623

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

---

12

624

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

---

12

625

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

---

12

897

Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) - świadoma zgoda

---

21

ALERGOLOGIA

3251

ImuPro SCREEN + (44 alergeny) - panel alergia IgG-zależna, pokarmowa 50 alergenów wraz z dietą

---

18

3252

ImuPro BASIC (90 alergenów) - panel j.w z immunologicznym profilem doboru żywności 100 alergenów

---

18

3253

ImuPro COMPLETE (270 alergenów) - panel j.w z immunologicznym profilem doboru żywności 300 alergenów

---

18

3265

FoodScan IgG - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

---

18

3266

FoodScan IgG 112 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

---

18

3267

FoodScan IgG,IgA 96 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

---

18

3268

FoodScan IgG,IgA 112 - na czczo ( 2 godz. po lekkim posiłku)

---

18

4050

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG

---

14

4051

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4

---

14

4052

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG

---

14

4053

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4

---

14

4054

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG

---

14

4055

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4

---

14

4056

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG

---

14

4057

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4

---

14

4059

EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 108 IgG

---

12

4060

EUROLINE-FOOD Profil pokarmowy 216 IgG

---

12

700

IgE całkowite

---

2

702

Eozynofilia, wymaz z nosa

---

2

703

Eozynofilia, wymaz z gardła

---

2

3241

IgG1, podklasa

---

21

3242

IgG2, podklasa

---

21

3243

IgG3, podklasa

---

21

3244

IgG4, podklasa

---

18

3245

IgG 1-4 Zestaw podklas

---

21

3830

IgD – zespół hiper IgD (HIDS)

---

35

3894

Diaminooksydaza (DAO) aktywność - nietolerancja histaminy

---

24

3895

Histamina

---

24

Panele alergenów

704

Panel alergenów - pediatryczny: orzech ziemny, białko i żółtko jaja, ziemniak,marchew,dorsz,jabłko,soja,mąka pszenna,mleko,pyłek brzozy,pyłek bylicy,Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki: psa,kota,konia,Aspergillus fumigatus,Cladosporum herbarum,tymotka łąkowa.

---

7

705

Panel alergenów pokarmowych: orzech ziemny, białko i żółtko

jaja, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mleko,orzech laskowy, migdał, mąka żytnia, seler, pomidor, orzech włoski, kazeina, krewetka, brzoskwinia, sezam.

---

7

706

Panel alergenów oddechowych: pyłek brzozy, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek bylicy, Dermatophagoides pteronyssinus, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Dermatophagoides farinae, Cladosporium

herbarum,Penicillicum notatum,Aspergillus fumigatus,naskórki: świnki morskiej, chomika, królika, Altenaria tenius, pyłek żyta, pyłek babki lancetowatej.

---

7

805

Panel alergenów - pediatryczny: trawy mix, brzoza, bylica, Dermatophagoides pter.,Dermatophagoides farinae,naskórki: kota, psa,konia,Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata,białko i żółtko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna,ryż, soja, orzech ziemny i laskowy, alfa-laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, marchew, ziemniak,jabłko, serum wołowiny,CCD


---

4

806

Panel alergenów pokarmowych: białko i żółtko jaja,mleko krowie, drożdze, mąka żytnia i pszenna, ryż, soja,orzech ziemny i laskowy, migdały,jabłko,kiwi, morela,pomidor, marchew, ziemniak, seler,dorsz,krab, CCD.


---

4

807

Panel alergenów oddechowych: tomka wonna,kupkówka pospolita,tymotka łakowa,żyto,olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja bylicolistna,pyłek bylicy,babka lancetowata, Dermatophagoides pteronyssinus,Dermatophagoides farinae, nakórki:kota,psa,konia,Penicillicum notatum,Cladosporium herbarum,Aspergillus fumigatus,Alternaria alternata,CCD.

---

4

707

Panel oddechowy ( 10 alergenów) : brzoza, bylica, trawy-mix, żyto, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, naskórka psa, nakórek kota, pióra-mix, pleśnie-mix.

---

7

708

Panel pokarmowy III (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew,mąka mix

---

7

709

Panel pokarmowy IV (10 alergenów): orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy-mix, seler, brzoswinia, pomidor.

---

7

719

Panel drzew 5 (drzewa wczesne) – (na czczo!)

---

7

720

Panel drzew 6 ( drzewa późne) – (na czczo!)

---

7

722

Panel traw 3 – (na czczo!)

---

12

723

Panel atopowy ( 30 alergenów) : mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka-mix (pszenna, żytnia, jęczmienna, owsiana), kurczak, cytrusymix(cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw-mix (tymotka łąkowa,kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa),żyto, naskórek psa, nakórek kota, Cladosp.herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumiogatus, D.pteronyssimus, D.farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD

---

10

754

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów): mix roztoczy, mix piór, karaluch, gołębie odchody, Candida albicans.

---

4

755

Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów): tomka wonna, kupkówka pospolita,tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja, bylica, babka lancetowata, komosa pokrzywa,rzepak.

---

4

756

Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów): olcha, brzoza, leszczyna, dąb, klon jesionolistny, buk, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna.

---

4

757

Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów): kot, pies koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza), mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska).

---

4

758

Panel atopowy (20 alergenów): mleko, kazeina, α - laktoalbumina, β - laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina,

cielęcina (wołowina), kurczak, mąka - mix, drożdże, roztocza kurzu - mix, pleśnie - mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6 - traw mix, IgE całkowite.

---

4

765

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów): mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, dorsz, mąka owsiana, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, krewetka.

---

4

766

Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, kazeina, orzech włoski kakao, glutaminian.

---

4

767

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów): jabłko, kiwi, morela, truskawka, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, arbuz, mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka).

---

4

768

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów): soja, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, sezam, pietruszka, papryka, ogórek, kukurydza.

---

4

769

Panel mleko krowie plus gluten

---

4

773

Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)

---

4

781

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)

---

4

782

Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)

---

4

854

Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)

---

4

Mieszanki alergenów

710

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych

---

3-6

711

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew

---

3-6

712

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów

---

3-6

713

IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni

---

3-6

714

IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza

---

3-6

715

IgE sp. EP7 - mieszanka pierza

---

3-6

716

IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków

---

3-6

717

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych

---

3-6

718

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)

---

3-6

733

IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)

---

3-6

Alergeny - składniki kurzu, roztocza

725

IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus

---

3-6

726

IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae ( kurz domowy)

---

3-6

727

IgE sp. D70 - Acarus siro

---

3-6

728

IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor

---

3-6

729

IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae

---

3-6

Alergeny - sierści i pierza

730

IgE sp. E7 - odchody gołębia

---

3-6

732

IgE sp. I6 - karaluch - prusak

---

3-6

735

IgE sp. E1 - naskórek i sierść kota

---

3-6

736

IgE sp. E2 - naskórek psa

---

3-6

737

IgE sp. E3 - łupież konia

---

3-6

738

IgE sp. E201 - pióra kanarka

---

3-6

734

IgE sp. odchody kanarka

---

21

739

IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)

---

3-6

740

IgE sp. E78 - piora papużki falistej

---

3-6

741

IgE sp. E86 - pióra kaczki

---

3-6

742

IgE sp. E84 - naskórek chomika

---

3-6

743

IgE sp. E82 - naskórek królika

---

3-6

744

IgE sp. E81 - naskórek owcy

---

3-6

745

IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej

---

3-6

746

IgE sp. E5 - łupież psa – (na czczo!)

---

17

747

IgE sp. E98 – naskórek,włos szynszyla

---

35

Alergeny - trawy i zboża

748

IgE sp. G5 - Życica trwała

---

3-6

749

IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa

---

3-6

750

IgE sp. G3 - kupkówka pospolita

---

3-6

751

IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa

---

3-6

752

IgE sp. G6 - tymotka łąkowa

---

3-6

753

IgE sp. G12 - żyto (pyłki)

---

3-6

Alergeny – drzewa

759

IgE sp. T27 – lipa drobnolistna

---

35

760

IgE sp. T3 - brzoza

---

3-6

761

IgE sp. T4 - leszczyna

---

3-6

762

IgE sp. T2 - olcha

---

3-6

763

IgE sp. T14 - topola

---

3-6

764

IgE sp. T12 - wierzba

---

3-6

Alergeny – chwasty

770

IgE sp. W9 - babka lancetowata

---

3-6

771

IgE sp. W6 - bylica pospolita

---

3-6

772

IgE sp. W10 - komosa biała

---

3-6

Alergeny – pleśnie

775

IgE sp. M6 - Alternaria tenuis

---

3-6

776

IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus

---

3-6

777

IgE sp. M5 - Candida albicans

---

3-6

778

IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum

---

3-6

779

IgE sp. M4 - Mucor racemosus

---

3-6

780

IgE sp. M1 - Penicillium notatum

---

3-6

Alergeny – mleczne

784

IgE sp. F169 – mleko UHT (gotowane mleko)

---

28

785

IgE sp. F1 - białko jajka

---

3-6

786

IgE sp. F245 - jajko całe

---

3-6

787

IgE sp. F75 - żółtko jajka

---

3-6

788

IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina

---

3-6

789

IgE sp. F77 - beta laktoglobulina

---

3-6

790

IgE sp. F78 - kazeina

---

3-6

791

IgE sp. F2 - mleko krowie

---

3-6

792

IgE sp. F81 - ser cheddar

---

3-6

794

IgE sp. F106 – hydrolizat serwatki

---

24

795

IgE sp. F360 – jogurt – na czczo

---

3-6

Alergeny – mączne

796

IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)

---

3-6

797

IgE sp. F11 - gryka

---

3-6

798

IgE sp. F6 – jęczmień

---

3-6

799

IgE sp. F8 - kukurydza

---

3-6

800

IgE sp. F7 - owies

---

3-6

801

IgE sp. F4 – pszenica

---

3-6

802

IgE sp. F9 - ryż

---

3-6

803

IgE sp. F14 - soja

---

3-6

804

IgE sp. F5 – żyto

---

3-6

Alergeny – mięsa i ryb

783

IgE sp. F101 - albumina surowicy bydlęcej (BSA)

---

28

808

IgE sp. F88 - baranina

---

3-6

809

IgE sp. F284 – indyk

---

3-6

810

IgE sp. F83 - kurczak

---

3-6

811

IgE sp. F26 - wieprzowina

---

3-6

812

IgE sp. F27 - wołowina

---

3-6

813

IgE sp. F3 - dorsz

---

3-6

814

IgE sp. F40 - tuńczyk

---

3-6

815

IgE sp. F205 śledź

---

3-6

816

IgE sp. F24 – krewetka (na czczo!)

---

11

Alergeny – warzywa

818

IgE sp. F15 - fasola

---

3-6

819

IgE sp. F12 - groch

---

3-6

820

IgE sp. F31 - marchew

---

3-6

821

IgE sp. F244 - ogórek

---

3-6

822

IgE sp. F86 - pietruszka

---

3-6

823

IgE sp. F25 - pomidor

---

3-6

824

IgE sp. F85 - seler

---

3-6

825

IgE sp. F35 - ziemniak

---

3-6

826

IgE sp. F48 - cebula

---

3-6

Alergeny – owoce

830

IgE sp. F92 - banan

---

3-6

831

IgE sp. F94 - gruszka

---

3-6

832

IgE sp. F49 - jabłko

---

3-6

833

IgE sp. F84 - kiwi

---

3-6

834

IgE sp. F33 - pomarańcza

---

3-6

835

IgE sp. F44 - truskawka 40,00 surowica 3-6

---

3-6

836

IgE sp. F237 - morela

---

11

837

IgE sp. F259 - winogrona

---

11

851

IgE sp. F156 - malina

---

28

852

IgE sp. F32 - cytryna

---

28

Alergeny – przyprawy, używki, orzechy

839

IgE sp. F105 - czekolada

---

3-6

840

IgE sp. F93 - kakao

---

3-6

841

IgE sp. F221 - kawa

---

3-6

842

IgE sp. F403 - drożdże browarnicze

---

3-6

843

IgE sp. F89 - musztarda

---

3-6

844

IgE sp. F277 - koperek

---

3-6

845

IgE sp. F280 - pieprz czarny

---

3-6

846

IgE sp. F17 - orzech leszczyny

---

3-6

847

IgE sp. F256 - orzech włoski

---

3-6

848

IgE sp. F13 - orzech ziemny

---

3-6

849

IgE sp. F20 - migdały

---

11

850

IgE sp. M44 – drożdże piekarskie

---

28

Alergeny – owady

855

IgE sp. I3 - jad osy

---

3-6

856

IgE sp. I1 - jad pszczoły

---

3-6

857

IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego

---

3-6

858

IgE sp. I71 - jad komara

---

3-6

859

IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

---

3-6

860

IgE sp. I205 – jad trzmiela

---

7

Alergeny - leki, substancje chemiczne

863

IgE sp. C58 – sulfamethoxazol

---

41

864

IgE sp. C91 –metamizol

---

28

869

IgE sp. K80 –formaldehyd

---

11

870

IgE sp. C204 - amoxycylina

---

3-6

871

IgE sp. C62 – doksycyklina

---

28

872

IgE sp. C52 – pyrazolon

---

28

873

IgE sp. C85 – paracetamol

---

28

874

IgE sp. C211 – erytromycyna

---

28

Alergeny – inne

865

IgE sp. O1 - bawełna

---

3-6

866

IgE sp. K20 - wełna

---

3-6

867

IgE sp. K82 - latex

---

3-6

868

IgE sp. K74 – jedwab

---

11

875

IgE sp. P1 - glista ludzka

---

3-6

Alergeny molekularne

3950

IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza

---

4

3951

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza

---

4

3952

IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze

---

4

3953

IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze

---

4

3954

IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze

---

4

3955

IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze

---

4

3956

IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko

---

4

3957

IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko

---

4

USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR

472

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR

---

6

895

CHECK2 met. PCR - genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów - analiza mutacji genu CHECK2.

---

24

897

Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)

---

21

898

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr 51) - badanie rozszerzone

---

21

899

Mutacja w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska

---

21

906

Hemochromatoza met. PCR

---

21

907

Mukowiscydoza met. PCR

---

15

908

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF)

---

21

909

Apo E genotyp. - ocena skłonności do wystąpienia Alzheimera

---

17

3420

Rozszerzona analiza genu CFTR

---

28

3810

3810 Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)

---

28

3811

Mutacje w genie CYP1B1

---

17

3812

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji)

---

35

3813

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji)

---

25

3814

Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji)

---

35

3815

Mutacja A148T genu CDKN2A (p16)

---

45

3816

Określenie płci pacjenta, met. PCR - specj. zlecenie materiału z poronienia z dekl. świad. zgody

---

7

3819

Niedosłuch - badanie mutacji 35delG,310del14,IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2 met. PCR

---

Do 28

3821

Nadkrzepliwość wrodzona (Cyznnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)

---

17

3822

Zespół Gilberta

---

21

3824

Nietolerancja laktozy typu dorosłego

---

21

3825

Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji)

---

21

3826

Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK)

---

30

3828

Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna

---


3831

Dystrofia mięśniowa Duchenne – Beckera

---

31

3832

Neuropatia Lebera – zanik nerwów wzrokowych (LHON)

---

24

3833

Dystonia torsyjna typu 1 – dystonia mięśniowa deformacyjna lub dystonia Oppenheima.

---

24

3836

Choroba mitochondrialna MERRF – padaczka mokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami.

---

24

3837

Choroba mitochondrialna MELAS – mitochondrialna encefalomiopatia z kwasicą mleczanową oraz epizodami udaropodobnymi jest to wieloukładowe schorzenie mitochondrialne, należące do najczęstszych chorób mitochondrialnych uwarunkowanych mutacjami mitochondrialnego DNA.

---

24

3838

IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie - świadoma zgoda Służy do przewidywania indywidualnej odpowiedzi na leczenie interferonem alfa oraz rybawiryną osób zakażonych wirusem HCV

---

21

3839

Łuszczyca (HLA - Cw6)

---

18

3840

Zespół Retta – badanie mutacji w regionie kodującym genu MECP2 – pierwszy etap procedury diagnostycznej. Zespół Retta (RS) jest zaburzeniem neurologicznym spotkanym u kobiet.

---

21

3841

Przedwczesne wygaszanie czynności jajników

---

21

3843

Ceroidolipofuscynoza typ 2 -mutacje w genach p. R208X (c.622C>T) oraz c.509-1G>C(IVS5-1G>C)w genie CLN2

---

21

3848

Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)

---

21

3853

Hemochromatoza (mutacja E168X) w genie HFE)

---

21

3854

Metalproteinaza ADAMTS 13, aktywność – (na czczo!)

---

30

3855

Metalproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała – (na czczo!)

---

30

3870

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT-I etap

---

24

3871

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT – II etap

---

24

3872

MODY 2 - cukrzyca, cukrzyca ciążowa

---

21

3873

MODY 3 - cukrzyca

---

21

3880

Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych

---

14

3882

Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH)

---

14

3888

GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych

---

19

3889

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów

---

19

3890

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR

---

14

3891

Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości

---

19

3892

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu ( dorejetrowywane tylko do badania 3890 - FTO)

---

19

3893

Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny

---

19

3900

Harmony test – nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA w krwi matki,(płeć , trisomia chromosomu 13,18,21, XY-analiza. Badanie dla pacjentek od 10 t.c.do 20 t.c.

---

12

3920

Harmony Test (trisomia 13,18,21)

---

12

3921

Harmony Test (trisomia 13,18,21+ płeć )

---

12

4058

Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płeć, monosomia X)

---

12

4959

Sanco Test Prenatalny ( trisomia, płeć, analiza XY)

---

8

4960

Sanco Plus ( trisomia, płeć, analiza XY+ zespoły delecyjne)

---

15

4957

Sanco RhD

---

36

4965

Sanco Test Prenatalny ( trisomia, płeć, analiza XY)+ Sanco RhD

---

8/36

4966

Sanco Plus ( trisomia, płeć, analiza XY+ zespoły delecyjne)+ Sanco RhD

---

15/36

3914

Ataksja Friedreicha

---


Inne

886

Insulina po obciążeniu (3pkt., 50g, 0, 1h i 2h)

---

3

887

Insulina po obciążeniu (3pkt., 75g, 0, 1h i 2h)

---

3

889

Insulina po obciążeniu (4pkt., 75g, 0, 1h, 2h i 3h)

---

3

890

Insulina po obciążeniu (2pkt., 75g, 0, 1h)

---

3

891

Insulina po obciążeniu ( 2pkt., 75g, 0 i 2h)

---

4

948

Kamienie moczowe, analiza chemiczna

---

14

950

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h)

---

1

951

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h)

---

1

953

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h)

---

1

954

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h)

---

1

955

Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h)

---

1

956

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h)

---

1

957

Test obciążenia glukozą (4pkt, 50g, 0, 1h, 2h i 3h)

---

1

960

Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku)

---

1

961

Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku)

---

1

962

Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku)

---

1

3352

Insulina po obciążeniu

---

4

3911

HPA-1 , konflikt płytkowy, badanie przesiewowe

---

14

3919

Omega Test

---

21

MIKROBIOLOGIA

1000

Wymaz z gardła (bad. bakter.)

---

4-10

1001

Wymaz z nosa (bad. bakter.)

---

4-10

1002

Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)

---

4-10

1003

Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)

---

4-10

1004

Wymaz z języka (bad. bakter.)

---

4-10

1005

Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)

---

4-10

1006

Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)

---

4-10

1007

Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1008

Wymaz z migdałków (bad. bakter.)

---

4-10

1009

Wymaz z krtani (bad. bakter.)

---

4-10

1010

Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)

---

4-10

1011

Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)

---

4-10

1012

Wymaz z ucha - noworodki (bad. bakter.)

---

4-10

1013

Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1014

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)

---

4-10

1015

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)

---

4-10

1020

Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)

---

4-10

1021

Wymaz z pępka (bad. bakter.)

---

4-10

1022

Wymaz z rany (bad. bakter.)

---

4-10

1023

Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter)

---

4-10

1024

Wymaz z czyraków (bad. bakter.)

---

4-10

1025

Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)

---

4-10

1026

Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1027

Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.)

---

4-10

1028

Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1029

Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1030

Posiew z ropnia (bad. bakter)

---

4-10

1032

Posiew z odleżyny (bad. bakter.)

---

4-10

1040

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)

---

4-10

1041

Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)

---

4-10

1042

Wymaz spod napletka (bad. bakter.)

---

4-10

1043

Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)

---

4-10

1044

Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.)

---

4-10

1045

Wymaz z pochwy (bad. bakter.)

---

4-10

1046

Wymaz z pochwy beztlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1047

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)

---

4-10

1050

Wymaz z prącia (bad. bakter.)

---

4-10

1051

Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.)

---

4-10

1052

Wymaz z odbytu (bad. bakter.)

---

4-10

1053

Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1054

Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1055

Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.)

---

4-10

1200

Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1100

Mocz posiew (bad. bakter.)

---

4-10

1101

Kał - posiew (bad.bakter.)

---

4-10

1103

Plwocina posiew (bad. bakter.)

---

4-10

1110

Nasienie posiew (bad. bakter.)

---

4-10

1111

Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1130

Ropa posiew tlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1131

Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1200

Inny materiał posiew (bad. bakter.)

---

4-10

1201

Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)

---

4-10

1250

Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae

---

4-10

1251

Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae

---

4-10

1252

Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)

---

4-10

1253

Posiew kału w kierunku Salmonella 1 oznaczenie

---

4-10

1254

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli

---

4-10

1255

Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia coli (O157)

---

4-10

1256

Posiew kału w kierunku Campylobacter

---

4-10

1260

Campylobacter antygen w kale

---

4-10

1264

Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes (min 7 dni po zakończeniu antybiotykoterapii)

---

4-10

1265

Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae

---

4-10

1266

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica

---

4-10

1267

Posiew w kierunku Propionibacterium acnes ( wymaz z trądziku)

---

4-10

1270

Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale

---

6

1273

Clostridium difficille- toksyna B, toksyna binarna, obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR

---

6

1280

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

---

4-10

1281

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

---

4-10

1285

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)

---

4-10

1286

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)

---

4-10

1287

Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria Gonorrhoeae(GNC)

---

4-10

1290

Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.)

---

4-10

1310

Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

---

4-10

1311

Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

---

4-10

1312

Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)

---

4-10

1320

Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.)

---

30

1321

Posiew płynów w kierunku Mycobacterium tuberculosis – met. automatyczna (Gruźlica) (bad. bakter.)

---

30

1324

Lekowrażliwość podstawowa (Gruźlica) (bad. bakter.)

---

14

1325

Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.)

---

14

1352

Lekowrażliwość rozszerzona (Gruźlica) (bad. bakter.)

---

14

1400

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną

---

45

1401

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną

---

45

1402

Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)

---

45

1780

Badanie jałowości materiałów z 23% vat

---

4-10

132

Biocenoza pochwy

---

4

Badania mykologiczne - grzyby drożdżopodobne.

2000

Wymaz z gardła (bad. mykol.)

---

8

2001

Wymaz z nosa (bad. mykol.)

---

8

2002

Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)

---

8

2003

Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)

---

8

2004

Wymaz z języka (bad. mykol.)

---

8

2005

Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)

---

8

2006

Wymaz z zębodołu (bad. mykol.)

---

8

2008

Wymaz z migdałków (bad. mykol.)

---

8

2009

Wymaz z krtani (bad. mykol.)

---

8

2010

Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)

---

8

2011

Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)

---

8

2762

Seton z ucha prawego (bad. mykol.)

---

8

2763

Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

---

8

2014

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)

---

8

2015

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)

---

8

2020

Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)

---

8

2021

Wymaz z pępka (bad. mykol.)

---

8

2022

Wymaz z rany (bad. mykol.)

---

8

2024

Wymaz z czyraków (bad. mykol.)

---

8

2025

Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)

---

8

2030

Wymaz z ropnia (bad. mykol.)

---

8

2031

Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)

---

8

2033

Wymaz ze skóry (bad. mykol.)

---

8

2034

Wymaz z pachwiny (bad. mykol.)

---

8

2040

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.)

---

8

2041

Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)

---

8

2042

Wymaz spod napletka (bad. mykol.)

---

8

2043

Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)

---

8

2044

Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.)

---

8

2045

Wymaz z pochwy (bad. mykol.)

---

8

2047

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)

---

8

2050

Wymaz z prącia (bad. mykol.)

---

8

2100

Mocz posiew (bad. mykol.)

---

8

2101

Kał posiew (bad. mykol.)

---

8

2103

Plwocina posiew (bad. mykol.)

---

8

2110

Nasienie (bad. mykol.)

---

8

2118

Żółć (bad. mykol.)

---

8

2128

Krew posiew tlenowy (bad. mykol.)

---

8

2130

Ropa posiew tlenowy (bad. mykol.)

---

8

2762

Seton z ucha prawego (bad. mykol.)

---

8

2763

Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

---

8

Badania mykologiczne - dermatofity

2251

Malassezia futur

---

30

2500

Paznokcie rąk (bad. mykol.)

---

30

2501

Paznokcie stóp (bad. mykol.)

---

30

2502

Naskórek dłoni (bad. mykol.)

---

30

2503

Naskórek stóp (bad. mykol.)

---

30

2504

Skóra gładka (bad. mykol.)

---

30

2505

Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.)

---

30

2506

Włosy (bad. mykol.)

---

30

2507

Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bad. mykol.)

---

30

2700

Nużyca, demodekoza

---

8

MEDYCYNA PRZECIWSTARZENIOWA

195

Serotonina

---

18

196

Serotonina w DZM

---

18

269

Wolne kwasy tłuszczowe

---

18

3425

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA – (na czczo!)

---

25

567

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo – (na czczo!)

---

12

3095

Selen, ilościowo w surowicy – (na czczo!)

---

28

3184

Witamina B3 (witamina PP) – (na czczo!)

---

21

3344

Witamina E

---

20

3346

Witamina C (Kwas askorbinowy)

---

20

3347

Beta karoten

---

21

3348

P/c. p. insulinie, met. ELISA

---

20

3380

Witamina A

---

20

3381

Witamina B1 (na czczo!)

---

10

3382

Witamina B2 (na czczo!)

---

10

3383

Witamina B5 (na czczo!)

---

10

3384

Witamina B6 (na czczo!)

---

14

3385

Witamina H (na czczo!)

---

10

3381

Witamina K1

---

20

3753

Koenzym Q10 (Ubichinon)- na czczo

---

4

Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, logopeda, neurologopeda, alergolog, fizjoterapeuta,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, proktolog, alergologia Łomża, rehabilitant