Emilia Bagińska
znanylekarz.pl

mgr Emilia Bagińska

Logopeda, Neurologopeda, Oligofrenopedagog (Logopedia / Neurologopedia, Zajęcia Terapeutyczne)

Tytuł magistra uzyskała w roku 2006, kiedy to ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: logopedia. Niedługo potem rozpoczęła swoją pracę zawodową. W celu pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności a równocześnie rozwijania swojej pasji, jaką stała się jej praca, w 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W roku 2016 ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). W swojej praktyce zawodowej zajmuje się profilaktyką logopedyczną (dzieci w wieku 0-3 lat z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym), diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i młodzieży, u których rozwój mowy przebiega w sposób nieprawidłowy lub nieharmonijny, jak również diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu. Ponadto na co dzień zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwójki dzieci: 4-letniej córki i 2-letniego syna.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:

 • Szkolenie: Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 • AAC - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - piktogramy - system znakowo-obrazkowy,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem,
 • Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I stopnia,
 • Warsztaty szkoleniowe: "Autyzm od wewnątrz",
 • Warsztaty szkoleniowe: "Dzieci mogą być grzeczne - pomóż im w tym! Redukcja zachowań niepożądanych u osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami zachowania",
 • Warsztaty szkoleniowe: "Zachowania werbalne - od książki B. F. Skinnera do praktyki klinicznej",
 • Warsztaty języka migowego,
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem.
Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat


Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, logopeda, neurologopeda, alergolog, fizjoterapeuta,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, proktolog, alergologia Łomża, rehabilitant