Ilona Trzaska

Beata Antoniuk

Logopeda, trener emisji głosu (Logopedia)

Logopeda dyplomowany, filolog polski, specjalista komunikacji medialnej, aktorka.

Absolwentka UMCS w Lublinie Wydziału Humanistycznego – Logopedia Studia Podyplomowe (2014) i UMCS w Lublinie, Wydział Artystyczny Instytutu Muzyki – Emisja Głosu, Studia Podyplomowe (2010).

Moją pasją jest słowo. Słowo, które pięknienie brzmi na scenie teatralnej, i to wymawiane często z trudem i radością w gabinecie logopedycznym.

Od 1992 roku nieprzerwanie pracuję w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży, jako aktorka. Swoje doświadczenia medialne zdobywałam, pracując i biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu dziennikarstwa (Radio Lublin, Radio Łomża, Radio Eska, TV Vectra). Jestem również od 2008 roku wykładowcą akademickim w PWSIiP w Łomży, a od 2009 roku na Uczelni Bogdana Jańskiego w Łomży – zajęcia z zakresu logopedii (Podstawy funkcjonowania patologii narządu głosu). Emisja głosu, Kultura żywego słowa, Formy teatru dziecięcego.

Doświadczenia zdobywałam prowadząc zajęcia teatralne i edukacyjne w teatrze, licznych szkołach, domach kultury i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jako logopeda, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie i również w Instytucie Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Obszarem mojej pracy jest logopedia i logopedia artystyczna, w tym medialna. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę, ćwiczenia oraz techniki aktorskie, które sprawiają, że zajęcia są interesujące, a efekty osiągane szybciej.

Zakres pracy Logopedia:

 • diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • dyslalia,
 • afazja,
 • alalia,
 • jąkanie,
 • dyzartria,
 • oligofazja,
 • zaburzenia mowy w demencji,
 • rehabilitacja mowy dorosłych pacjentów z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym po udarach, wylewach i w wyniku neurologicznych chorób.

Logopedia artystyczna:

 • nauka techniki i estetyki mówienia,
 • kultura żywego słowa,
 • kształcenie dykcji,
 • emisja głosu,
 • interpretacja tekstu,
 • retoryka,
 • wystąpienia publiczne w praktyce,
 • higiena głosu,
 • kształtowanie wizerunku w oparciu o głos.


Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, chirurg onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, rehabilitacja dzieci, logopeda, neurologopeda, alergolog,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, proktolog, alergologia Łomża