Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci

Zajęcia Terapeutyczne dla Dzieci

W Centrum Medycznym InnoMED oferujemy zajęcia dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z trudnościami w zachowaniu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są metodą terapii behawioralnej. Ponadto organizujemy zajęcia ogólnorozwijające z wykorzystaniem różnych metod mi.in. elementów integracji sensomotorycznej czy też metody P. Dennisona.

W Centrum Medycznym InnoMED prowadzimy również diagnozę oraz terapię z zakresu terapii ręki.

Specjaliści współpracujący z Centrum to:

  • mgr Emilia Bagińska
  • mgr Emilia Walczyk
Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, chirurg onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, rehabilitacja dzieci, logopeda, neurologopeda, alergolog,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, proktolog, alergologia Łomża