Sylwia Jankowska
znanylekarz.pl

mgr Sylwia Jankowska

Dietetyk (Dietetyka)

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Dietetyka. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Psychodietetyka.

W 2012 r. otworzyła poradnię dietetyczną - Centrum Skutecznej Diety, gdzie na co dzień wspiera osoby, chcące zmienić nawyki żywieniowe i zadecydować o lepszej jakości swojego życia; w ramach praktyki prywatnej współpracowała także z CCN Salus - Wielospecjalistyczną Przychodnią Lekarską w Ostrołęce.

Nauczyciel akademicki i opiekun staży i praktyk zawodowych w PWSIiP w Łomży na kierunkach Dietetyka i Technologia Żywności i Żywienia.

Dietetyk, Edukator diabetologiczny w Specjalistycznym Ośrodku Medycznym SOMED w Łomży.

Obecnie jako dietetyk wchodzi w skład profesjonalnego zespołu Cateringu Dietetycznego "Dieta z Podlasia" - we współpracy z szefem kuchni ustala codzienne menu i receptury posiłków a także czuwa nad tym, aby potrawy serwowane w ramach programów dietetycznych miały odpowiednią kaloryczność i prawidłową zawartość składników odżywczych.

Nieustannie zaangażowana w inicjatywy promujące zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie się m.in. przez:

 • Udział w licznych programach edukacji zdrowotnej m.in. "Obniżamy cholesterol ze smakiem", "Mądre żywienie - zdrowe pokolenie" realizowanych przez Polskie Towarzystwo Dietetyki,
 • Udział w zadaniu "Czytaj etykiety" w ramach realizacji Projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej",
 • Prowadzenie wykładów, pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży łomżyńskich szkół,
 • Współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział w Łomży,
 • Udział przy Programie Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011 (prowadzenie konsultacji dietetycznych, wykładów na temat diety w cukrzycy)

Wybrane konferencje naukowe i szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia kursu "Moja firma", którego celem było przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Interdyscyplinarna Konferencja "Zaburzenia odżywiania się", Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Żywienie kliniczne pacjentów", PWSIiP w Łomży
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Wybrane problemy zdrowotne mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej", PWSIiP w Łomży
 • IV Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, "Żywienie osób starszych - wyzwania, perspektywy, zagrożenia", Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkolenie edukatorów w zakresie informacji umieszczonych na etykietach w ramach realizacji Projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej", Warszawa
 • II edycja Konferencji Naukowej pt. "Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym", Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Szkolenie nt.: "Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej", Cambridge Diagnostics, Warszawa
 • Konferencja naukowa - "Otyłość" - Problem interdyscyplinarny, Kraków
 • Uczestnictwo w wykładach organizowanych przy Wszechnicy Żywieniowej w SGGW w Warszawie

Prywatnie mama 3 dziewczynek :)

Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat Certyfikat


Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, logopeda, neurologopeda, alergolog, fizjoterapeuta,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, proktolog, alergologia Łomża, rehabilitant