Dni Spirometrii 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji badań profilaktycznych układu oddechowego.

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POChP lub ocenę ciężkości astmy.

Dni Spirometrii 2019 odbędą się od 7 do 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE

Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POChP. Celem akcji jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POChP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POChP.

 
Dni Spirometrii 2019
Dni Spirometrii 2019
 

Wcześnie rozpoznana astma lub POChP pozwala na normalne życie z chorobą. Późno rozpoznana POChP skraca życie o 10-15 lat. Nie traćmy czasu – wykonajmy spirometrię.

W dniu 12 października 2019 odbędą się w naszym Centrum Medycznym BEZPŁATNE badania spirometryczne.

Aby wziąć udział wystarczy jedynie zgłosić chęć udziału telefonicznie lub bezpośrednio w rejestracji Centrum Medycznego InnoMED.

ZAPRASZAMY!


Jak się przygotować do badania?

Badanie polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które badany może nabrać i wypuścić z płuc, a także na pomiarze szybkości przepływającego przez drogi oddechowe powietrza.

Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym.

Spirometria

Nie zaleca się spożywania obfitych posiłków, picia mocnej herbaty, kawy ani napojów gazowanych w ciągu 2 godzin przed badaniem. Na ok. 30 minut przed badaniem powinno się unikać wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego. Nie należy palić tytoniu na 24 godziny przed badaniem (minimum 2 godziny! - jeśli stanowi istotną trudność). Jeżeli pacjent przyjmuje leki wziewne, należy ustalić z lekarzem, które z przyjmowanych leków można stosować w dniu badania, a które należy odstawić.

Na badanie najlepiej założyć luźne ubranie niekrępujące ruchów klatki piersiowej oraz zdjąć krawat czy marynarkę. Odpowiednie przygotowanie do badania pozwoli otrzymać w pełni wartościowy wynik badania.
Łomża - Centrum Medyczne InnoMED, Zespół Centrum Medycznego InnoMED zaprasza do Łomży, Zespół Łomżyńskie Centrum Medyczne InnoMED
chirurg, chirurg onkolog, neurolog, radiolog, ortopeda, rehabilitacja, rehabilitacja dzieci, logopeda, neurologopeda, alergolog,
chirurgia Łomża, onkologia, neurologia, radiologia, ortopedia, logopedia, neurologopedia, proktolog, alergologia Łomża